xs
xsm
sm
md
lg

กสิกรไทยเปิดกองทุนเน้นรักษาเงินต้น พร้อมลุ้นยิลด์โตตาม SET50

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ตลาดทุนไทยในปีนี้มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างช้าๆ (Sideway up) โดยมีปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในแต่ละภาคอุตสาหกรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามสถานการณ์และความคืบหน้าในการทยอยแจกจ่ายวัคซีนต้านโควิด รวมถึงภาครัฐฯ และธนาคารแห่งประเทศไทยที่ยังคงดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลาย ทำให้ต้นทุนในการกู้ยืมอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทยได้สร้างทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการปรับตัวของดัชนี SET50 พร้อมโอกาสรับเงินต้นคืน 100% ผ่านกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A (KCR1YA-AI) โดยมีกำหนดเปิดเสนอขายครั้งเดียวในระหว่างวันที่ 5-10 พฤษภาคม 2564

นายสุรเดชกล่าวต่อไปว่า กองทุน KCR1YA-AI เป็นกองทุนรวมผสมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน และมีการลงทุนแบบกระจุกตัว รวมถึงมีระยะเวลาถือครองหน่วยลงทุนประมาณ 1 ปี จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น ซึ่งต้องมีความเข้าใจในนโยบายการลงทุน เงื่อนไขการรับผลตอบแทน และยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ทั้งนี้ KCR1YA-AI มีนโยบายที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ และเป็นตราสารที่มีความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในสัดส่วนประมาณ 99.30% โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินต้นเติบโตเป็น 100% เมื่อครบอายุโครงการ ในขณะที่อีกประมาณ 0.70% ที่เหลือจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชันหรือตราสารวอร์แรนต์ (Option/Warrant) ที่พิจารณาจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงตามดัชนี SET50

สำหรับเงื่อนไขในการพิจารณาจ่ายผลตอบแทน แบ่งได้เป็น 4 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 และ 2 เมื่อดัชนีปรับตัวขึ้นเกิน 12% ณ วันก่อนครบอายุโครงการ และ ณ วันที่ครบอายุโครงการ ผู้ลงทุนจะได้รับเงินต้นคืน 100% พร้อมผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออปชันหรือตราสารวอร์แรนต์ในสัดส่วน 0.25% ของเงินต้น หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนที่ 0.25% ต่อปี กรณีที่ 3 เมื่อดัชนีปรับตัวขึ้นมากกว่า 0% แต่ไม่เกิน 12% ณ วันที่ครบอายุโครงการ ผู้ลงทุนจะได้รับเงินต้นคืน 100% พร้อมผลตอบแทนจากสัญญาออปชันหรือตราสารวอร์แรนต์ในสัดส่วน 35% ของการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET50 หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนสูงสุดที่ 4.20% ต่อปี และกรณีที่ 4 เมื่อดัชนีปรับตัวต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0% ณ วันที่ครบอายุโครงการ ผู้ลงทุนจะได้รับเฉพาะเงินต้นคืน 100%

“ความน่าสนใจของกองทุน KCR1YA-AI อยู่ที่การเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากสัญญาออปชันหรือตราสารวอร์แรนต์ (Option/Warrant) ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี SET50 สูงสุดถึง 4.20% ในขณะเดียวกัน ผู้ลงทุนก็ยังมีโอกาสได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน 100% เมื่อลงทุนครบอายุประมาณ 1 ปีตามที่โครงการกำหนด อย่างไรก็ดี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีแนวทางปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณดัชนี SET50 ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม จะช่วยลดความผันผวนของดัชนี และส่งผลดีต่อการลงทุนในแง่ที่จะช่วยลดโอกาสการเกิดกรณีที่ดัชนีปรับตัวขึ้นเกิน 12% (Knock-out Level) ก่อนวันครบอายุโครงการ” นายสุรเดชกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...