xs
xsm
sm
md
lg

อลิอันซ์สานต่อโครงการพาน้องเที่ยวบางกอกปี 14

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้า บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า ตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา อลิอันซ์ อยุธยามุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคม โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนไทย ภายใต้แนวคิด “ปันความรู้สู่เด็กไทย” ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องกีฬา เทคโนโลยี การเงิน ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม โดยมีโครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก เป็นหนึ่งในโครงการหลักสำคัญที่เราทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 โดยโครงการนี้ไม่เพียงแต่เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย สร้างจิตสำนึกรักชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นโครงการที่สร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพมัคคุเทศก์และอาชีพเกี่ยวข้องอีกด้วย จนถึงปัจจุบันเราได้สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและสนับสนุนให้เข้าสู่อาชีพมัคคุเทศก์ไปแล้วถึง 17 คน ซึ่งก็ได้ปฏิบัติงานสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้ ที่สำคัญ พวกเขาได้เดินตามความฝัน สร้างมันให้เป็นจริง และกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพ และประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองชอบได้

ทั้งนี้ โครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เด็กนักเรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ขณะเดียวกันก็สร้างจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ผ่านการเยี่ยมชมและศึกษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย โดยร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ รวมถึงวันนี้ จำนวน 52,729 คนแล้ว ในปีนี้เส้นทางการเรียนรู้ประกอบด้วย ภูเขาทอง พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และมิวเซียมสยาม ซึ่งแต่ละที่เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มุ่งเน้นการเรียนรู้สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์เป็นหลัก

“ความสำเร็จดังกล่าวยังได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้บริษัทฯ เดินหน้าต่อยอดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เยาวชน โดยร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “อบรมยุวมัคคุเทศก์ โดย อลิอันซ์ อยุธยา” เพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่สนใจต่อยอดความรู้ พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะด้านการเป็นยุวมัคคุเทศก์ เข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์และฝึกการเป็นยุวมัคคุเทศก์ ในปีนี้นักเรียนที่ร่วมอบรมยุวมัคคุเทศก์ได้ฝึกภาคปฏิบัติที่วัดโพธิ์ ผ่านการฝึกฝนจากคณะพระอาจารย์ จนสำเร็จเป็นยุวมัคคุเทศก์รุ่น 4 นอกจากนี้ ยุวมัคคุเทศก์รุ่น 1-3 จำนวน 10 คนก็ได้ปฏิบัติงาน พาน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ท่องเที่ยวตามเส้นทางของโครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ยุวมัคคุเทศก์กลุ่มนี้” นางสาวพัชรากล่าวเสริม


สำหรับหลักสูตรอบรมยุวมัคคุเทศก์นั้น ได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว 5 รุ่น โดยจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และได้รับเกียรติบัตรจากโครงการฯ แล้วจำนวน 240 คนตั้งแต่รุ่น 1-5 ยุวมัคคุเทศก์กลุ่มนี้ยังสานต่อการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติหน้าที่บรรยายในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่โครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดกรุงเทพมหานคร ไปเรียนรู้ ปัจจุบันยุวมัคคุเทศก์รุ่น 1-4 จำนวน 18 คน ได้ปฏิบัติงานที่ภูเขาทอง พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และมิวเซียมสยาม

นางสาวอรวี เก่งกล้า ยุวมัคคุเทศก์รุ่น 1 จากโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก และโครงการ อบรมยุวมัคคุเทศก์ โดย อลิอันซ์ อยุธยา กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาเกือบ 9 ปีที่ได้รับโอกาสจากอลิอันซ์ อยุธยา ได้เรียนรู้ศึกษา และบรรยายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งแต่ละที่ล้วนให้ความรู้ ทั้งด้านประวัติศาสตร์และเกร็ดความรู้ให้ศึกษา ซึ่งตนชอบพูด ชอบการบรรยายให้ผู้อื่นฟัง ทำให้ต่อยอดพัฒนาตัวเอง และอยู่กับโครงการฯ ตลอดมา แม้เพื่อนๆ ที่อยู่รุ่น 1 ด้วยกันจะแยกย้ายไปเรียนตามที่ตัวเองสนใจ แต่ด้วยความที่ชอบด้านประวัติศาสตร์ จึงอยู่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ พี่ๆ ทีมงานที่คอยดูแลเอาใจใส่ คอยสอน แนะนำ ให้กำลังใจมาตลอด และที่สำคัญสามารถสร้างรายได้จากการทำงานในโครงการฯ ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์อีกด้วย

ช่วงที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้เลือกหลายคณะที่อยากเข้าเรียน เมื่อได้ทบทวนดูแล้ว ปัจจุบันเราได้ทำงานเป็นยุวมัคคุเทศก์ มีความชอบและสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ จึงตัดสินใจเลือกเรียนในด้านนี้ ในคณะโบราณคดี เอกประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งปัจจุบันอยู่ชั้นปีที่ 1”

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่เยาวชนไทย ภายใต้ปณิธานอันแน่วแน่ที่จะคืนกำไรตอบแทนสู่สังคม ซึ่งเราได้ริเริ่มและสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างสรรค์สังคมของเราให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ภายใต้แนวคิด “ปันความรู้สู่เด็กไทย”
กำลังโหลดความคิดเห็น...