xs
xsm
sm
md
lg

ทิสโก้เชียร์กองรีทช่วง ดบ.ต่ำ ชูอสังหาฯ เอเชียปันผลดีแนวโน้มโต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงเผชิญกับความผันผวนตามปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจ และในระยะข้างหน้าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ อาจเปลี่ยนเป็นขาลง ขณะที่อัตราดอกเบี้ยไทยคาดว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ปรับลดลง ทำให้การลงทุนในตราสารหนี้ในช่วงนี้เริ่มมีความน่าสนใจลดลง บลจ.ทิสโก้จึงมองว่าการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะมีอัตราการจ่ายปันผล (Dividend Yield) ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอและราคาหน่วยลงทุนผันผวนต่ำ อีกทั้งรายได้ของกอง REIT มีโอกาสเติบโตจากการปรับขึ้นค่าเช่าในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัว ทั้งนี้ จากการเก็บข้อมูลพบว่า REIT ในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และจีน มีอัตราการจ่ายปันผลและมูลค่าทางบัญชีที่คุ้มค่าและน่าสนใจกว่าการลงทุนใน REIT ไทยแต่เพียงอย่างเดียว และระยะหลังราคาหน่วย REIT ในไทยก็ปรับตัวขึ้นไปในระดับหนึ่งแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นทางเลือกแก่นักลงทุน บลจ.ทิสโก้จึงเสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชียน รีท (TAREIT) ความเสี่ยงระดับ 8 (เสี่ยงสูงมาก) โดยเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งดำเนินธุรกิจหรือมีรายได้หลักจากการประกอบกิจการในภูมิภาคเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ออสเตรเลีย อินเดีย มาเก๊า เป็นต้น ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุน B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน A (กองทุนหลัก) เปิดเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 10-17 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
สำหรับ REIT ที่กองทุน B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) (กองทุนหลัก) เข้าไปลงทุนนั้น ให้น้ำหนักการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง และออสเตรเลีย โดยทั้งหมดมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะทำให้การขยายพื้นที่ ที่พักอาศัย โรงแรม คลังสินค้า ออฟฟิศ หรือห้างสรรพสินค้าทำได้จำกัด ซึ่งสวนทางกับเมกะเทรนด์ของโลกที่ประชากรต้องการย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่เมืองใหญ่ ดังนั้น จึงส่งผลบวกต่อราคาที่ดินและค่าเช่าที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการการใช้พื้นที่ดังกล่าว และย่อมเป็นโอกาสให้ราคาหน่วยลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต

“อัตราการจ่ายปันผลของ REIT ในภูมิภาคเอเชียอยู่ในระดับที่น่าสนใจ โดยข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 พบว่าอัตราการจ่ายปันผลของ REIT ญี่ปุ่นอยู่ที่ 3.65% สิงคโปร์อยู่ที่ 5.69% ฮ่องกงอยู่ที่ 5.29% และออสเตรเลียอยู่ที่ 4.73% นอกจากนี้ REIT ญี่ปุ่นยังมีความน่าสนใจตรงที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังใช้นโยบายผ่อนคลาย อัตราการจ่ายปันผลเมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นยังน่าสนใจ อีกทั้งราคาหน่วยลงทุนของ REIT ในญี่ปุ่นและเอเชียยังไม่สูงมาก จึงมั่นใจว่าจะทำให้นักลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอจากการลงทุนในกองทุน ทิสโก้ เอเชียน รีท ที่นำเสนอในครั้งนี้” นายสาห์รัชกล่าว

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงหลักของการลงทุนในกองทุน REIT คือ อัตราดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้น เนื่องจากดอกเบี้ยคือต้นทุนหลักในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่ปัจจุบันทิศทางของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกอยู่ในระดับทรงตัวหลังตัวเลขเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวจากปัจจัยสงครามการค้า ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) นอกจากส่งสัญญาณชะลอขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว นักลงทุนยังคาดการณ์ว่า Fed มีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยได้ในอนาคต ทำให้ความเสี่ยงในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงกองทุน REIT ลดลงไป และทำให้ REIT กลับมาเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลกอีกครั้ง

ทั้งนี้ กองทุน TAREIT อาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
กำลังโหลดความคิดเห็น...