xs
sm
md
lg

กองทุนหุ้นปันผล – การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ

เผยแพร่:

สุภาพร ลีนะบรรจง
ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
บลจ. อยุธยา จำกัด
supaporn@ayf.co.th


ผู้เขียนได้เคยเขียนให้แบ่งเงินส่วนหนึ่งมาลงทุนในหุ้นปันผลแล้ว จึงอยากจะแนะนำทางเลือกในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอผ่านทางกองทุนหุ้นปันผล

ดังที่เคยกล่าวมาแล้ว ว่า หุ้นปันผลไม่ใช่หุ้นวัฎจักร (Cyclical Stocks) คงจะไม่สามารถให้ผลตอบแทนที่หวือหวา รวดเร็วในระยะสั้นได้ แต่หุ้นปันผลโดยทั่วไปจะให้ผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอ เนื่องจากลักษณะธุรกิจที่จะจ่ายปันผลได้นั้น มักจะเป็นธุรกิจที่สามารถทำกำไรจากการดำเนินงานตามปกติได้ต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถที่จะนำกำไรส่วนหนึ่งมาแบ่งปันให้กับผู้ถือหุ้นได้ ส่วนตัวผู้เขียนเองชอบหุ้นลักษณะเช่นนี้ เนื่องจากหุ้นปันผลมีลักษณะพิเศษที่ไม่ผันผวนตามตลาดมากนัก แต่ในขณะเดียวกันในระยะยาวก็จะให้ผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากประจำปกติ

จำนวนหุ้นปันผลที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นั้นก็มีไม่น้อย แต่ปัญหาของการลงทุนในหุ้นปันผลก็คือส่วนใหญ่หุ้นประเภทนี้มีสภาพคล่องน้อย กว่าจะซื้อได้ครบในจำนวนที่ต้องการต้องใช้เวลานานมาก ผู้เขียนมีความเห็นว่าถ้าจะลงทุนในหุ้นปันผล ก็น่าจะลงทุนผ่านกองทุนที่มีนโยบายในการลงทุนในหุ้นที่มีการปันผลมากกว่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ทั่วไป ผู้ลงทุนจะได้กระจายการลงทุนในหุ้นปันผลหลายตัวในเวลาเดียวกัน ประกอบกับมีสภาพคล่องสูง อีกทั้งยังได้ผลประโยชน์ทางภาษีด้วย เนื่องจากกองทุนไม่ต้องเสียภาษีรายได้ที่ได้รับในรูปของเงินปันผล ส่วนด้านผลการดำเนินงานของกองทุนหุ้นปันผลนั้น ถึงแม้จะมีดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นดัชนีมาตรฐาน(Benchmark) แต่ในความเป็นจริงแล้วค่าเบี่ยงเบนจากเกณฑ์มาตรฐาน(Tracking Error)ของกองทนหุ้นปันผลจะอยู่สูงกว่ากองทุนหุ้นปกติ เนื่องจากกองทุนหุ้นปันผลลงทุนกระจุกตัวในหุ้นลักษณะพิเศษและมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนหุ้นโดยทั่วไป ยกตัวอย่างเช่นในยามที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้น 30% กองทุนหุ้นปันผลอาจปรับตัวขึ้นเพียง 20% หรือทางกลับกัน เมื่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลง 4.75% อย่างปีที่แล้ว กองทุนหุ้นปันผลบางกองได้ผลตอบแทนถึง 15% เป็นต้น

สำหรับ บลจ.อยุธยา ก็ได้ออกกองทุนเปิดอยุธยาหุ้นปันผลเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยที่นโยบายหลักของกองทุนคือลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็นลำดับแรก หุ้นที่ลงทุนจะไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นหุ้นหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลางเท่านั้น หุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงก็มีการลงทุนถ้าเป็นหุ้นที่มีคุณภาพและมีประวัติการจ่ายปันผลที่ดี ส่วนใหญ่บริษัทที่กองทุนลงทุนจะให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลโดยเฉลี่ยมากกว่า 4% มักเป็นบริษัทที่มีความเข้มแข็งทั้งด้านการตลาดและการเงิน มีกำไรจากการดำเนินงานปกติ ไม่ใช่ธุรกิจที่ได้กำไรพิเศษในปีใดปีหนึ่ง มักจะเป็นบริษัทที่มีหนี้น้อยหรือไม่มีเลย อีกประเด็นที่ทางกองทุนให้น้ำหนักพิเศษคือตัวผู้บริหาร ต้องเป็นบุคคลที่ไว้ใจได้ มีบรรษัทภิบาลที่ดี มั่นใจได้ว่าจะจ่ายเงินปันผลได้ตามผลประกอบการ ไม่นำเงินไปลงทุนในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง เป็นผู้บริหารที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นอกจากกองทุนหุ้นปันผลแล้ว นักลงทุนอาจพิจารณาการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(Long Term Fund-LTF) ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นปันผล เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมถึงผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากเงินปันผลด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...