xs
xsm
sm
md
lg

สรรพสามิตจ่อขึ้นภาษีแบตเตอรี่รถไฟฟ้า บีบค่ายรถรีไซเคิล-กำจัดครบวงจร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สรรพสามิต เตรียมชงรัฐบาลใหม่ปรับขึ้นภาษีแบตเตอรี่รถไฟฟ้า กระตุ้นผู้ผลิตและผู้นำเข้าสร้างมาตรการกำจัดแบบครบวงจร หรือรีไซเคิล หวังป้องกันปัญหาขยะพิษล้นประเทศ

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า จากนโยบายการสนับสนุนให้มีใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ด้วยการปรับลดอัตราภาษีรถยนต์ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จาก 2% เป็น 0% ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ล่าสุด ทางกรมได้เตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการบริหารจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว หลังจากที่มีการตั้งรัฐบาลใหม่ โดยกฎหมายดังกล่าวจะเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาด้านขยะพิษ ที่เกิดจากแบตเตอรี่ใช้แล้วหรือแบตเตอรี่หมดอายุ ที่ใช้ในรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งในอนาคตจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีแนวทางการบริหารจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายในการจัดเก็บเงินจากผู้ผลิตและผู้นำเข้าแบตเตอรี่เพิ่มเติม จากภาษีสรรพสามิตที่เดิมมีการจัดเก็บอยู่ที่ 8% เพื่อนำเข้ากองทุนที่มีลักษณะคล้ายกับกองทุนต่างๆ ที่มีการจัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน เช่น กองทุนน้ำมัน กองทุนเหล้าหรือเบียร์ เป็นต้น ในเบื้องต้น คาดว่าจะใช้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลในการก่อตั้งไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท และที่เหลือจะนำเงินที่จัดเก็บได้มาใช้หมุนเวียนภายในกองทุน

อย่างไรก็ตาม อัตราการจัดเก็บภาษีแบตเตอรี่ จะต้องรอรัฐบาลใหม่เป็นผู้อนุมัติค่าจัดเก็บ โดยเงินที่จัดเก็บได้จะนำมาใช้ในการสนับสนุนการกำจัดซากแบตเตอรี่ที่หมดอายุใช้งาน แต่ถ้าผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าแบตเตอรี่ มีแนวทางบริหารจัดการกำจัดซากแบตเตอรี่ที่หมดอายุอย่างครบวงจร เช่น การรีไซเคิล หรือกระบวนการกำจัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าแบตเตอรี่ สามารถทำเรื่องขอรับเงินภาษีดังกล่าวคืน (รีฟันด์) ได้

“ปัจจุบัน ประเทศไทยอยู่ในช่วงการส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานแบบไฟฟ้า ทำให้ในอนาคตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อไม่ให้ซากแบตเตอรี่กลายเป็นขยะพิษและสร้างปัญหาให้กับประเทศไทย เราจึงจำเป็นต้องจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าแบตเตอรี่มีกระบวนการกำจัด หรือรีไซเคิลแบตเตอรี่ใช้แล้วอย่างถูกต้อง”


กำลังโหลดความคิดเห็น...