xs
xsm
sm
md
lg

มอบรางวัลชนะเลิศ “วันโตโยต้า ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดงาน “วันโตโยต้าลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” เพื่อมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ แก่โรงเรียน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กิจกรรม “วันโตโยต้าลดเมืองร้อนด้วยมือเรา” พร้อมทั้งส่งมอบองค์ความรู้ในการใช้ชีวิตแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดนิทรรศการจาก 10 โรงเรียน และ 10 ชุมชนทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ที่ลานเจริญนคร ไอคอนสยาม
กิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการ “โตโยต้าเมืองสีเขียว...เพื่อธรรมชาติเพื่อทุกชีวิต” โดยมีแนวคิดในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น เมืองสีเขียว เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชุมชนเมือง ซึ่งดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548 ด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงปัญหาด้านภาวะโลกร้อนในปัจจุบันพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขและเปิดโอกาสให้โรงเรียน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ จัดทำแผนงานส่งเข้าประกวดเพื่อรณรงค์การลดภาวะโลกร้อนภายในชุมชนของตนภายใต้แนวทางกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งออกเป็น 5 ด้านได้แก่ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว, การจัดการขยะ, การเดินทางอย่างยั่งยืน, การประหยัดพลังงานไฟฟ้า และการอนุรักษ์น้ำ


สำหรับกิจกรรม “วันโตโยต้าลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ในครั้งนี้ เป็นปีที่ 13 มีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรวมทั้งสิ้น 153 โครงการ แบ่งเป็นประเภทโรงเรียน 89 โครงการ และชุมชน 64 โครงการ โดยมีการคัดเลือกจนได้ผู้ชนะโครงการ ในประเภทโรงเรียน และประเภทชุมชน รวมทั้งสิ้น 6 ทีม


ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดทั้ง 6 โครงการ จะได้รับมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเดินทางทัศนศึกษาและอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ที่สถาบันสิ่งแวดล้อม โตโยต้า ชิราคาวา-โก ประเทศญี่ปุ่น เพื่อได้นำเอาความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน และสามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมให้แก่ชุมชนโดยรอบอีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...