xs
xsm
sm
md
lg

สานต่อปีที่ 6 “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 29 ในจังหวัดอุทัยธานี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” โดย กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแก่เหล่านักเรียน-ครู และชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ประเดิมที่แรกของปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนแห่งที่ 29 นี้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มอย่างมาก ทำให้ต้องซื้อน้ำดื่มสำหรับใช้ในโรงเรียนเป็นประจำ

กลุ่มตรีเพชร โดยนายทาเคชิ คาซาฮาระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยมีความตั้งใจที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ผ่านโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ที่ดำเนินการต่อเนื่องสู่ปีที่ 6 โดยส่งทีมเจ้าหน้าที่ของกลุ่มอีซูซุลงพื้นที่สำรวจปัญหาอย่างจริงจังร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงเรียนบ้านเนินมะค่า จังหวัดอุทัยธานี เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งปัจจุบันนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน 173 คน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 และคนในชุมชนส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวน ใช้แหล่งน้ำผิวดิน และสระน้ำของวัด แต่ช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม แหล่งน้ำจะแห้งแล้งถึงขั้นขาดแคลน โดยก่อนหน้านี้น้ำที่ทางโรงเรียนใช้บริโภคมีกลิ่น อีกทั้งเครื่องกรองที่มีอยู่อุดตันเร็วจนหมดสภาพ ทำให้ต้องเปลี่ยนมาซื้อน้ำไว้เพื่อบริโภคเป็นประจำ โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” จึงยินดีที่จะมอบระบบน้ำดื่มสะอาดให้ทางโรงเรียนบ้านเนินมะค่าแห่งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ครู นักเรียนและคนในชุมชนต่อไป”

การส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐานในโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” เป็นการติดตั้งอุปกรณ์ชุดเจาะน้ำบาดาลแบบครบวงจร พร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน และร่วมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะให้กับทางโรงเรียน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้นักเรียนและครูได้มีน้ำดื่มสะอาดสำหรับบริโภคในโรงเรียนแล้ว ยังได้อบรมขั้นตอนการดูแลรักษา และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการบรรจุน้ำดื่มใส่ขวดเพื่อจำหน่ายราคาพิเศษแก่คนในชุมชนในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อลดรายจ่าย และนำรายได้ที่งอกเงยกลับมาเป็นค่าบำรุงรักษาในครั้งต่อๆ ไปได้อีกด้วย


ในพิธีมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 29 กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย โดย นายทาเคชิ คาซาฮาระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด นายอะคิระ ทาเบตะ Executive Officer บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สำเริง สโมทัย ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยซูเปอร์พรีเซ็นเตอร์อีซูซุ “บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” ได้ร่วมส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแก่ นายอำไพ ปานกล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะค่า โดยมีนักเรียนและคนในชุมชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น อีกทั้งกลุ่มอีซูซุยังได้มอบสนามเด็กเล่น มูลค่า 50,000 บาท และบอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ซูเปอร์พรีเซ็นเตอร์อีซูซุ ร่วมมอบทุนการศึกษา 30,000 บาท ให้แก่โรงเรียนอีกด้วย
นายทาเคชิ คาซาฮาระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
กำลังโหลดความคิดเห็น...