xs
xsm
sm
md
lg

อีซูซุ มอบเครื่องยนต์ สนับสนุนการศึกษา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ข่าวในประเทศ - อีซูซุ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ” รุ่นที่ 17-18 อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจาก นายโทชิอากิ มาเอคาวะ ประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และ นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ คณาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษาต่างๆ รวมทั้งสิ้น 300 คน พร้อมทั้งมอบชุดเครื่องยนต์อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ และอุปกรณ์เพื่อการส่งเสริมการเรียน-การสอน ให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกหลายรายการ
โทชิอากิ มาเอคาวะ
นายโทชิอากิ มาเอคาวะ ประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า "อีซูซุได้เติบโตเคียงคู่สังคมไทยมายาวนานกว่า 6 ทศวรรษ ในฐานะบริษัทรถยนต์ชั้นนำในประเทศไทย เรามีหนึ่งพันธกิจที่สำคัญ คือ การสร้างความสุขให้กับสังคมไทย โดยร่วมขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศอย่างมีศักยภาพ และการสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน"
บรรยากาศการสัมมนา
"ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 กลุ่มอีซูซุได้ริเริ่มการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย, การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ (สนับสนุนโดยอีซูซุ), การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ศูนย์บริการอีซูซุทั่วประเทศตามความเหมาะสม และการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ” ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านทักษะยานยนต์อย่างกว้างขวาง โดยหวังอย่างยิ่งว่าการร่วมมือของกลุ่มอีซูซุ และ สอศ. นี้ จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในอนาคต"
ส่งมอบชุดเครื่องยนต์อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ จำนวน 12 ชุด
โดยล่าสุดในปีนี้ อีซูซุได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ” รุ่นที่ 17-18 ซึ่งเป็นการอบรมทั้งในส่วนของภาคทฤษฎี และปฏิบัติอย่างเข้มข้น จากทีมวิทยากรจากสถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ (Tri Petch Isuzu Training Academy) โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ รวมทั้งสิ้น 300 คน จากสถาบันอาชีวศึกษากว่า 150 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังได้ส่งมอบอุปกรณ์ประกอบการสอนอันทันสมัย ได้แก่

ชุดเครื่องยนต์อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของอีซูซุ จำนวน 12 ชุด

ชุดสาธิตระบบรถยนต์เพื่อการศึกษา จำนวน 6 ชุด

ชุดโครงรถยนต์เพื่องานตัวถังและสี จำนวน 6 ชุดมูลนิธิกลุ่มอีซูซุได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2530 การทำประโยชน์ให้กับสังคมไทยในด้านต่างๆ ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจอันสำคัญของมูลนิธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาอันเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น...