xs
xsm
sm
md
lg

ฟอร์ดนำทีมจัดกิจกรรม มอบน้ำให้ชุมชน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ข่าวในประเทศ - ฟอร์ด ประเทศไทย นำอาสาสมัครพนักงานฟอร์ดและผู้จำหน่ายฟอร์ด พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน กว่า 50 คน เดินหน้ากิจกรรม Ford Global Caring Month ประจำปี 2017 โดยร่วมมือสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และส่วนราชการอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ในโครงการ Water Go Green ร่วมแรงร่วมใจสร้างระบบจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมกับปลูกต้นไม้มงคล 9 ชนิด ให้กับโรงเรียนบ้านบึงตาต้า ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นชุมชนที่ยังขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค
ฟอร์ดนำทีมอาสาสมัครสานต่อกิจกรรม Ford Global
ฟอร์ดนำทีมอาสาสมัคร ร่วมกับชุมชนในบริเวณโรงเรียนบ้านบึงตาต้า ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (เอฟทีเอ็ม) ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ตามโครงการระบบจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ “Water Go Green”ภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อมอบให้กับโรงเรียนบ้านบึงตาต้าและคนชุมชนให้ได้เข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งการอุปโภคและบริโภค
ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และระบบสูบน้ำพลังงานแสง
อาสาสมัครพนักงานฟอร์ดและผู้จำหน่ายฟอร์ด พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน กว่า 50 คนร่วมแรงร่วมใจสร้างระบบจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ในบริเวณโรงเรียนบ้านบึงตาต้า จังหวัดระยอง

นอกจากนี้ อาสาสมัครฟอร์ดและคณะสื่อมวลชนยังได้แสดงพลังจิตอาสา ร่วมกันปลูกปลูกต้นไม้มงคล จำนวน 9 ชนิด ชนิดละ 9 ต้น ได้แก่ มะม่วงมหาชนก จำปา ขนุน ยอ มังคุด มะยม ทุเรียน แก้ว มะตูม รวม 81 ต้น โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการขุดดิน ผสมดินปลูก และการนำมาปลูกลงดิน เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนใส่ใจและเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน และยังช่วยให้พื้นที่แห้งแล้งกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกด้วย

นางสาวศุภรางศุ์ อนุชปรีด ส่งมอบระบบจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับผู้แทนชุมชนโรงเรียนบ้านบึงตาต้า จังหวัดระยอง
“ฟอร์ดเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม จึงได้ริเริ่มโครงการ Water Go Green ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของกิจกรรม Ford Global Caring Month ที่จัดขึ้นตลอดเดือนกันยายน เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์หลักของฟอร์ดในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนที่ฟอร์ดเข้าไปดำเนินธุรกิจ พร้อมช่วยเหลือ อนุรักษ์ และปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม อีกทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชมอย่างยั่งยืน” นางสาวศุภรางศุ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว
อาสาสมัครปลูกต้นไม้มงคล
ตลอดช่วงเดือนกันยายน ในปีนี้ ฟอร์ดยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ Ford Global Caring Month อื่นๆ อีก อาทิ การสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวที่มีสภาพความเป็นอยู่ยากลำบาก จำนวน 3 หลัง ในตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) และการร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) เพื่อปรับปรุงโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม จังหวัดระยอง การปรับปรุงอาคารเรียน พัฒนาสนามเด็กเล่น และสร้างโรงเรือนเพาะปลูกพืชผักสวนครัวให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดระยอง
ปลูกต้นไม้มงคล จำนวน 9 ชนิด ชนิดละ 9 ต้น รวม 81 ต้น
“นอกจากความมุ่งมั่นในการรักษาความเป็นผู้นำด้านการผลิตยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่อันชาญฉลาด ฟอร์ดยังมุ่งเดินหน้าเปลี่ยนวิถีการขับเคลื่อนสังคมโลกให้ประชากรทุกคนมีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมสรรสร้างแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคม เพื่อตอบแทนสังคมอย่างยั่งยืน” นางสาวศุภรางศุ์ กล่าวสรุป


สวนไม้มงคล ล้นเกล้า รัชกาลที่ 9
พนักงานฟอร์ด และสื่อมวลชนจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรม
กำลังโหลดความคิดเห็น...