xs
sm
md
lg

9 เพลงเพื่อชีวิตเพื่อพ่อของแผ่นดิน โดย ‘แอ๊ด คาราบาว’

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงงานเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอด 70 ปี เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าพระองค์มิเคยทอดทิ้งประชาชนไปแม้แต่วันเดียว ทรงห่วงใยประชาราษฎรในทุกมิติ จนเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริจำนวนมากกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ ยังความผาสุกมาสู่ปวงชนชาวไทยเสมอมา และด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนี้ ก็ได้เป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินหลายต่อหลายท่านสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อพระองค์ในทุกๆ ด้าน หนึ่งในนั้นก็คือศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ. 2556 นามว่า ‘แอ๊ด คาราบาว’

‘แอ๊ด คาราบาว’ ได้ประพันธ์บทเพลงอันได้รับแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ขึ้นหลายบทเพลง ขับขานเรื่องราวการทรงงาน พระเมตตา ความเพียร ความพอเพียง ไปจนถึงร้อยเรียงท่วงทำนองพระนามเต็มของพระองค์เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้จดจำตราบนิรันดร์

ดังนั้นเราจึงขอเรียบเรียงบทเพลงบางส่วนของ ‘แอ๊ด คาราบาว’ ซึ่งได้ประพันธ์ขึ้นเพื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 มาให้ได้รับฟังกัน และหากใครต้องการสะสม ตอนนี้ได้มีการจัดทำอัลบั้มชุดพิเศษซึ่งมีชื่อชุดว่า ‘พ่อภูมิพล’ โดยทำการรีมาสเตอร์ใหม่บรรจุในซีดีแผ่นทองวางจำหน่ายตามร้านซีดีชั้นนำ

1.ผู้ปิดทองหลังพระ

บทเพลงนี้ถูกเเต่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 เพื่อร่วมฉลองการครองราชย์ 65 ปี และพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดย ‘ดิสธร วัชโรทัย’ รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง(ในสมัยนั้น) ได้เปิดเผยเมื่อครั้งที่เพลงดังกล่าวได้เผยแพร่ออกมาว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตรัสชมว่า “แอ๊ด คาราบาว เก่งมากที่นำชื่อเรามาใส่ในเนื้อเพลงได้”

2.พ่อภูมิพล

บทเพลงนี้แอ๊ด คาราบาว เคยให้สัมภาษณ์ว่าตนเองนั้นได้น้อมนำเอาพระราชดำรัสรวมถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์มาสื่อเป็นบทเพลง โดยแต่งบทเพลงนี้ขึ้นในคืนวันที่ 16 ตุลาคม 2559 ให้ชื่อเพลงว่า ‘พ่อภูมิพล’ ซึ่งในเนื้อเพลงได้กล่าวถึงการทรงงานหนักของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดการครองราชย์ 70 ปี ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่จะหาอะไรมาเทียบมิได้

3.80 ปีพ่ออยู่หัว

เป็นบทเพลงเทิดพระเกียรติที่แต่งขึ้นเมื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี พ.ศ. 2550 โดยเพลงนี้แอ๊ด คาราบาวได้นำเรื่องราวพระราชกรณียกิจ และการทรงงานหนักมิรู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อทวยราษฎร์มาร้อยเรียงให้เข้าใจง่ายแต่กินใจอย่างลึกซึ้ง และยังได้สอดแทรกท่วงทำนองเพลง ‘แสงเทียน’ เข้ามาผสมในท่อนโซโลดนตรีได้อย่างกลมกลืน4.ตามรอยพ่อ

บทเพลงได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของอันหาที่สุดมิได้ โดยกล่าวถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นดั่งพ่อของแผ่นดิน ที่ยอมเหนื่อยยากทุ่มเททำงานหนักเพื่อให้ลูกๆ ในทั่วทุกทิศ โดยรอยทางที่พ่อสร้างไว้นั้นเป็นดั่งคำสอนให้เราอยู่ได้อย่างร่มเย็น

5.ดินอุดม น้ำสมบูรณ์ ด้วยพระบารมี

เป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบองค์รวมในเรื่องดิน น้ำ ป่า และคน ที่ต้องพัฒนาไปพร้อมกัน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ เป็นความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้เป็นแนวทางพัฒนามาโดยตลอด

6.ยิ้มให้พ่อ

เป็นอีกบทเพลงที่น้อมนำแนวปรัชญา ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ ซึ่งเป็นแนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย แอ๊ด คาราบาว นำมาถ่ายทอดด้วยภาษาที่เรียบง่ายแต่กินใจอย่างมาก ดังบางบทบางตอนที่ว่า ‘อย่างพอเพียงคืออย่างพอดี อยู่ด้วยศักดิ์ศรี มีสิทธิ์มีเสียง ไม่ยากไม่จนทุกคนพอเพียง สังคมร้อยเรียงด้วยความเมตตา ก้าวเดินด้วยกำลังตนเอง จากสมองสองแขนปัญญา ตื่นเถิดประชาร่วมใจกายา สร้างรอยยิ้มให้พ่อ’

7.รอยยิ้มพ่อ

บทเพลงนี้แอ๊ด คาราบาว และปาน ธนพร ขับร้องร่วมกันโดยได้อัญเชิญพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ดังกึกก้องในหัวใจพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดิน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 จนถึงปัจจุบัน ใจความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” มาเป็นท่อนหนึ่งของเนื้อเพลง

8.ราชประชานุเคราะห์

25 ตุลาคม พ.ศ. 2505 เกิดมหาวาตภัยพายุพัดถล่ม 12 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ โดยร้ายแรงสุดที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก ซึ่งพระองค์ทรงระดมความช่วยเหลือเข้าไปอย่างเร่งด่วน จากเหตุการณ์นี้พระองค์จึงได้ก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูประถัมภ์ โดยทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภก ด้วยเงินทุนพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วประเทศ

9.คิดถึงพ่ออยู่หัว

บทเพลงนี้แอ๊ด คาราบาว แต่งขึ้นในเช้าวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 หรือวันพ่อของปวงชนชาวไทย โดยได้เขียนบันทึกไว้ว่า วันนั้นได้เห็นคนสวนของตนไม่ยอมหยุดทำงาน เพื่อจะหาเงินเลี้ยงครอบครัว เช่นเดียวกับพ่อของตนในสมัยเด็กๆ ที่ต้องขยันอย่างไม่มีวันหยุดเพื่อลูกๆ และครอบครัว นั่นว่าหนักว่าเหนื่อยเพื่ออนาคตที่ดีของลูกๆ แล้ว แต่กับในหลวง พ่ออยู่หัวของปวงชนชาวไทยนั้นทรงงานหนักยิ่งกว่า อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและไม่มีวันหยุดพักเลย ก็เพื่ออนาคตของลูกหลานชาวไทยทั้งประเทศ

เรื่อง : วรชัย รัตนดวงตา
ขอบคุณ Carabao Official Music Video
กำลังโหลดความคิดเห็น...