xs
xsm
sm
md
lg

เผยผลสำรวจ พบนักท่องเที่ยวต่างชาติมั่นใจ เชียงใหม่ปลอดภัย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

แม่โจ้โพลล์ สำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเชียงใหม่ หวังให้พัฒนาความปลอดภัยบนท้องถนนและจัดระเบียบทางเท้า


แม่โจ้โพลล์โดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเชียงใหม่ จำนวน 301 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 3 -16 มกราคม 2561 ในหัวข้อ “เชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวกับความปลอดภัยในสายตาชาวต่างชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นด้านความปลอดภัยด้านต่างๆของสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองต่อไป

​จากผลสำรวจ เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นถึงความปลอดภัยด้านที่นักท่องเที่ยว กังวลมากที่สุด พบว่าคือ กิจกรรมของสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ล่องแก่ง ซิปไลน์ ปีนเขา เดินป่า ฯลฯ (4.04 คะแนน) ความปลอดภัยของท้องถนนภายในตัวเมือง (4.07คะแนน) เส้นทางในการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว เช่น เส้นทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ เป็นต้น (4.09 คะแนน) บุคลากรหรือพนักงานให้บริการด้านการท่องเที่ยว เช่น พนักงานขับรถ ไกด์นำทาง (4.16 คะแนน) สถานที่พักอาศัย เช่น โรงแรม ห้องพัก (4.23 คะแนน)

สอบถามถึงประสบการณ์ ปัญหาด้านความปลอดภัยในการเดินทางครั้งก่อน พบว่าร้อยละ 93.00 ไม่เคยประสบปัญหาใดๆ มีเพียงร้อยละ7.00 ที่มีประสบการณ์ ได้แก่ ปัญหาทรัพย์สินเสียหาย (ร้อยละ 58.82) ปัญหาทางท้องถนน (ร้อยละ 23.53) ปัญหาการทำร้ายร่างกาย (ร้อยละ 11.76) และปัญหาด้านราคาและการบริการ (ร้อยละ5.88) ตามลำดับ

สอบถามเพิ่มเติมถึง ความกังวลต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 90.33 มั่นใจในความปลอดภัยของเชียงใหม่ มีเพียงร้อยละ 9.67 เท่านั้นที่มีความกังวล อันได้แก่ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 30.43 อาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 26.09 ถนนและการเดินทางร้อยละ 21.74 เอกสารเดินทางร้อยละ17.39 และสิ่งแวดล้อมร้อยละ 4.35 เมื่อถามถึงข้อแนะนำในการปรับปรุง ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ ได้คำแนะนำดังนี้ พัฒนาความปลอดภัยทางท้องถนนร้อยละ 44.68 จัดระเบียบและปรับปรุงทางเดินเท้า เพิ่มแสงไฟหรือ ซ่อมแซมร้อยละ 23.40 จัดทำป้ายข้อมูลภาษาสากล จีนหรืออังกฤษ ร้อยละ23.40 ปรับปรุงความสะอาดของสถานที่ร้อยละ 6.38 และ อื่นๆ (อินเตอร์เน็ต) ร้อยละ 2.13

เมื่อกล่าวถึงจังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนึกถึงจังหวัดเชียงใหม่เป็นอันดับต้นๆ ด้วยมีสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมโบราณแบบล้านนา ประกอบกับกับบรรยากาศและธรรมชาติที่สวยงาม จึงมีนักท่องเที่ยวจากทั้งภายในและภายนอกประเทศหลั่งไหลมาอย่างไม่ขาดสาย จากข้อมูลสถิติปี 2559 ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง 90,127 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 7,557 ล้านบาท ที่มาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถึง 33,920 ล้านบาท

ข้อมูลสถิติล่าสุดเดือนพฤศจิกายนปี 2560 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่มากถึง 102,081 คนเป็นชาวต่างชาติถึง 95,255 คน (สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่, มกราคม 2561) สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจต่างๆเป็นจำนวนมาก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงเปรียบเสมือนรายได้หลักที่หล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่ ทำให้เกิดเป็นทั้งการกระจายรายได้ การจ้างงาน และพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆอีกมากมาย แต่ในช่วงปี 3 ที่ผ่านมา (2558-2560) ได้เกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวมากมาย เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ

ตัวอย่างเช่น อุบัติเหตุนักท่องเที่ยวโหนซิปไลน์ ชนกันกลางอากาศบาดเจ็บสาหัส (ข่าวสด, ธันวาคม 2559) อุบัติเหตุรถแดงโดยสารเชียงใหม่ ไถลลงเนิน ทับนักท่องเที่ยวชาวไทยเสียชีวิต บริเวณลานจอดรถฝั่งตรงข้ามพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (เชียงใหม่นิวส์, ธันวาคม 2560) หรือแม้แต่คดีสะเทือนขวัญ ฆาตกรรม 2 นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่า ซึ่งเป็นคดีร้ายแรงและถูกพูดถึงในวงกว้าง ข่าวที่เกิดขึ้นข้างต้นนั้น ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสูญเสียความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยของจังหวัดเชียงใหม่ได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...