xs
xsm
sm
md
lg

จากการสำรวจ 360 องศา ของบริษัท พบว่าไม่ค่อยมีภาวะผู้นำ ควรพัฒนาอย่างไร โดย อ.อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

อ.อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการบริหาร สลิงชอท กรุ๊ป
Q :ที่บริษัทมีการทำแบบสำรวจ 360 องศา และได้รับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) มาว่า “ไม่ค่อยมีภาวะผู้นำ” (Leadership) คำถามที่อยากถามคือ เราจะแสดงความเป็นผู้นำที่ว่านี้ ให้คนอื่นเห็นได้อย่างไรคะ

A :แต่ละองค์กร ให้คำจำกัดความ คำว่า “ภาวะผู้นำ” ไม่เหมือนกัน ทางที่ดี ควรสอบถามหัวหน้า หรือหน่วยงาน HR ดู เพื่อความกระจ่าง หรืออีกวิธีหนึ่ง คือขอดู “ความรู้ความสามารถของผู้นำ” (Leadership Competency) ขององค์กร ซึ่งปกติหากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ หรือองค์กรที่ให้ความสำคัญ กับการบริหารทรัพยากรบุคคล ทางหน่วยงาน HR มักมีการกำหนด “ความรู้ความสามารถของผู้นำ” เอาไว้แล้ว

นอกจากนั้น ผมเชื่อว่า หากผลการสำรวจ 360 องศาเป็นเชิงปริมาณ (คือมีตัวเลขเป็นคะแนน) ก็น่าจะมีรายละเอียด ที่พอให้ค้นหาได้ว่า คะแนนเรื่องภาวะผู้นำข้อใดต่ำ เมื่อทราบแล้วก็พยายามแสดงพฤติกรรม ตามข้อนั้นๆให้มากขึ้น

แต่ถ้าหากหาไม่ได้จริงๆ อาจทำการสำรวจแบบเร็วๆ ด้วยการถามความเห็น ของคนรอบข้างเพิ่มเติม ด้วยการใช้แนวคำถาม 3S คือ

Start :ให้ถามว่า “หากอยากพัฒนาภาวะผู้นำ ให้เพิ่มขึ้น ควรเริ่มต้น ทำอะไรสักอย่างสองอย่าง”

Stop :ให้ถามว่า “หากอยากพัฒนาภาวะผู้นำ ให้เพิ่มขึ้น ควรลด หรือหยุดการกระทำอะไรสัก
อย่างสองอย่าง”

Stay :ให้ถามว่า “หากอยากพัฒนาภาวะผู้นำ ให้เพิ่มขึ้น มีอะไรสักอย่างสองอย่าง ที่ทำได้ดีอยู่
แล้ว ควรทำต่อไป”

ถามคนรอบๆตัว ที่ทำงานด้วยสัก 5-6 คน แล้วเลือกข้อที่มีผู้ให้ความเห็นเหมือนๆกันมาปฏิบัติก่อนเป็นอันดับแรก

อย่างไรก็ตาม หากทำไม่ได้สักข้อ ตามที่แนะนำข้างต้น ให้ทำตามนี้ครับ

1. แสดงความคิดเห็น ให้มากขึ้นในห้องประชุม หากมีคนไม่เห็นด้วย กับความเห็นที่เสนออย่าเงียบ แต่ให้ชี้แจง หรืออธิบายเหตุผล ที่คิดอย่างนั้นอีกครั้ง

2. ยกมือเพื่อขันอาสา ทำงานบางอย่าง ที่ยังไม่มีใครเป็นเจ้าภาพ หรือยังไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

3. ตัดสินใจให้เด็ดขาดขึ้น โดยไม่ต้องรอถามหัวหน้าทุกเรื่อง หากเรื่องใดไม่แน่ใจ ให้บอกว่า “ขอคิดก่อน” แล้วแอบไปปรึกษาหัวหน้า ห้ามบอกว่า “ขอไปถามนายก่อน” เป็นอันขาด

สาเหตุที่แนะนำ3 ข้อนี้ เพราะจากประสบการณ์ ในการพัฒนาผู้บริหาร ในองค์กรต่างๆผู้ที่ถูกมองว่าขาดภาวะผู้นำ มักมีปัญหาในประเด็นดังกล่าวนี้

ตั้งใจทำอย่างสม่ำเสมอ ใหม่ๆคนอาจยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าไม่ล้มเลิก หรือยอมแพ้ตัวเองซะก่อน ไม่นานคนจะเริ่มสังเกตุเห็นได้

ลองดูครับ

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการบริหาร สลิงชอท กรุ๊ป
apiwut.p@slingshot.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...