xs
xsm
sm
md
lg

องค์กรให้ทำแบบสำรวจความผูกพัน แต่ไม่สามารถ ใส่ความเห็นตามความเป็นจริงได้ โดย อ.อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

อ.อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการบริหาร สลิงชอท กรุ๊ป
Q : ทำงานเป็นพนักงานของธนาคารแห่งหนึ่งคะ ที่แบงค์ให้ทุกคนทำแบบสำรวจความผูกพัน (Employee Engagement Survey) บอกว่าให้ใส่ความเห็นตามความเป็นจริง แต่หัวหน้าโดยตรงมาบอกว่าให้ใส่คะแนนดีๆ จะได้ไม่ต้องทำงานเพิ่ม ถ้าคะแนนไม่ดี จะซวยกันทั้งหน่วยงาน ที่สำคัญใครให้คะแนนต่ำ จะถูกเพ่งเล็ง ... แบบนี้จะถามพนักงานทำไมคะ !

A : ปัญหาโลกแตก เป็นกันทุกองค์กร นโยบายว่าอย่าง แต่ในทางปฏิบัติทำไปอีกอย่าง

วัตถุประสงค์ของการทำการสำรวจความพึงพอใจ (Satisfaction Survey) และความผูกพัน (Engagement Survey) ก็เพื่อที่องค์กรจะได้รับทราบความรู้สึกของพนักงาน และหากมีปัญหาจะแก้ไขได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ต้องรอให้พนักงานลาออกแล้วค่อยเสนอเงินเดือนเพิ่มให้ (Counter Offer) แบบที่หลายๆ แห่งทำกัน

แต่การนำผลการสำรวจไปผูกติดกับค่าตอบแทน (เข่น ถ้าคะแนน Engagement ดี จะได้โบนัสมากขึ้น เป็นต้น) หรือผูกติดกับ Action Plan (เช่นหน่วยงานใดได้คะแนนน้อย ต้องทำ Action Plan ว่าจะทำให้คะแนนเพิ่มขึ้นได้อย่างไร เลยกลายเป็นว่าถ้าคะแนนน้อย ต้องทำงานเพิ่ม) ทำให้ความแม่นยำของการสำรวจ ผิดเพี้ยนไป

ข้อแนะนำสำหรับองค์กรคือ ใช้ผลการสำรวจเป็นเสียงสะท้อนให้ผู้บริหารนำมาคิดหานโยบายและทางออกในการแก้ปัญหา อย่านำไปผูกกับผลตอบแทนหรือผลักภาระกลับไปที่หน่วยงาน/พนักงาน

ข้อแนะนำสำหรับพนักงาน ให้ดูทิศทางลมในองค์กรก่อน แล้วพิจารณาทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ตอบตามความเป็นจริง คิดอย่างไร ให้คะแนนอย่างนั้น ข้อดีคือ องค์กรจะได้รับรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของพนักงาน ถ้าไม่มีใครกล้า ผู้บริหารก็จะไม่รู้ปัญหา ข้อเสียคือ มีความเสี่ยงที่ภัยจะมาถึงตัว หากองค์กรไม่ได้เปิดกว้างจริง
2. ให้คะแนนดีๆ ตามที่หัวหน้าบอก เพื่อรักษาชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัย ข้อดี ไม่ต้องมีปัญหาในที่ทำงาน ข้อเสีย ปัญหาที่มีอยู่จะไม่ได้รับการแก้ไข
3. ให้คะแนนบางข้อตามความเป็นจริง (เลือกเฉพาะข้อที่เป็นปัญหาหนักจริงๆ) ส่วนข้ออื่นๆ ให้คะแนนดีๆ ตามที่หัวหน้าบอก ข้อดี ปัญหาบางส่วนอาจได้รับการแก้ไข ข้อเสีย ปัญหาที่เหลืออยู่ ก็ต้องจำใจทนต่อไป นอกจากนั้นอาจจะกลายเป็นแพะ ถ้าเกิดผู้บริหารอยากจะหาว่า "ใคร" เป็นคนให้คะแนนต่ำ

ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ พิจารณาตามความเหมาะสมครับ

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการบริหาร สลิงชอท กรุ๊ป
apiwut.p@slingshot.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...