xs
xsm
sm
md
lg

คนเก่าไม่ยอมให้ความร่วมมือใช้วิธีการใหม่ๆ ควรทำอย่างไรดี โดย อ.อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

อ.อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการบริหาร สลิงชอทกรุ๊ป
Q : ได้เข้าไปเป็นผู้บริหาร ในฝ่ายที่มีทั้งพนักงานคนเก่า และคนใหม่ พอเราเอาวิธีการทำงานใหม่ๆให้ทำ คนเก่าก็รวมกลุ่มเกียร์ว่าง ไม่ทำตามที่สั่ง จะทำแต่วิธีการเดิมๆซึ่งไม่ตอบโจทย์ ต่อกลยุทธ์ของบริษัท ควรจัดการยังไงดีครับ


A : การเปลี่ยนแปลงให้ประสบผลสำเร็จ จำเป็นต้องอาศัยปัจจัย 6 อย่างประกอบกัน ได้แก่

1) เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน (เปลี่ยนทำไม เปลี่ยนไปเป็นอะไร)

2) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (ทั้งบนลงล่าง ล่างขึ้นบน และแนวระนาบ)

3) ทักษะที่จำเป็น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

4) เครื่องไม้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

5) ผลตอบแทน รางวัล หรือแรงจูงใจ ที่เหมาะสม เมื่อเปลี่ยนแปลงสำเร็จ

6) แผนปฏิบัติที่เป็นขั้นเป็นตอน ชัดเจน เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงราบรื่น

หากปัจจัยใดขาดหายไป ย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาบางอย่างตามมาได้ ดังนี้

หากผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลง ไม่ทราบ “เป้าหมาย” ที่ชัดเจน ย่อมส่งผลให้เกิดความ “สับสน"

หากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ขาด “การสื่อสาร” ที่ชัดเจน ย่อมส่งผลให้เกิดการ “ต่อต้าน"

หากผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ขาด “ทักษะ” ที่จำเป็นสำหรับรับมือ กับการเปลี่ยนแปลง ย่อมส่งผลให้เกิดความ “กลัว"

หากผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ขาด “เครื่องไม้เครื่องมือ” ที่จำเป็น สำหรับรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ย่อมส่งผลให้เกิดความ “ไม่พอใจ"

หากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ขาด “แรงจูงใจ” ที่เหมาะสม ย่อมส่งผลให้เกิดความ “ล่าช้า”

หากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ขาด “แผนปฏิบัติ” ที่ชัดเจน ย่อมส่งผลให้เกิดความ “วุ่นวาย”

ดังนั้น การจะแก้ปัญหา ตามที่ถามมา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องกลับไปตรวจสอบดูว่า ปัจจัยใดขาดหายไป แล้วจึงดำเนินการแก้ไข

เชื่อแน่ว่าหากทำได้เช่นนี้ น่าจะทำให้การเปลี่ยนแปลง เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวัง


อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการบริหาร สลิงชอท กรุ๊ป
apiwut.p@slingshot.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...