xs
xsm
sm
md
lg

จัดระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากำลังไฟฟ้าฉบับใหม่ที่ จ.ขอนแก่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นชาวอีสานต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) ฉบับใหม่ ให้ความสำคัญด้านความมั่นคง ราคา และสิ่งแวดล้อม ก่อนปรับปรุงร่างแผน PDP ฉบับใหม่เสนอต่อที่ประชุม กพช. รายละเอียด...


กำลังโหลดความคิดเห็น...