xs
xsm
sm
md
lg

เชียงใหม่ลั่นพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุและโรคเรื้อรังกว่า 5 แสนคน เริ่ม 7 มิ.ย. 64

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - สสจ.เชียงใหม่ประกาศเตรียมพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ระยะที่ 2 เป้าหมายกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ทั้งสิ้นกว่า 5.23 แสนคน เบื้องต้นมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 2.25 หมื่นคน เริ่มฉีดตั้งแต่ 7 มิ.ย. 64


วันนี้ (5 พ.ค. 64) นายแพทย์ วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีแผนการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ให้ครบครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อยร้อยละ 70 (ประมาณ 50 ล้านคน) ภายในปี 2564 โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า (เมษายน-พฤษภาคม 2564), ระยะที่ 2 สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (ลงทะบียน พฤษภาคม 2564 เริ่มรับวัคซีน มิถุนายน 2564) และระยะที่ 3 สำหรับประชาชนทั่วไป (ลงทะบียน กรกฎาคม 2564 เริ่มรับวัคซีน สิงหาคม 2564)

กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดดำเนินการเปิดให้ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง เบาหวาน และโรคอ้วน ลงทะเบียนแสดงความประสงค์รับวัคซีนโควิด-19 เพื่อจัดลำดับนัดหมาย ผ่านไลน์หมอพร้อมเวอร์ชัน 2 ได้ หรือติดต่อนัดหมายที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)/อสม.ในพื้นที่ โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.-31 ก.ค.นี้

แฟ้มภาพ
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค จำนวน 523,080 คน ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการวางแผนการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในระยะที่ 2 สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ซึ่งเป็นกลุ่มที่หากติดเชื้อโควิด-19 แล้วมีโอกาสที่จะป่วยรุนแรง และเสียชีวิตได้ แต่ในระยะนี้เปิดโอกาสให้เฉพาะคนไทย โดยหากเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกลุ่มนี้สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ผ่าน 3 ช่องทาง 1) อสม. หรือ รพ.สต. ในพื้นที่ 2) โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา/โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน และ 3) LINE OA หมอพร้อม

หากไม่ปรากฏชื่อในระบบ สามารถนำเอกสาร หลักฐาน (สำเนาบัตรประชาชน/ใบรับรองแพทย์) มาขอเพิ่มชื่อได้ที่โรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนทุกแห่ง โดยสามารถเลือกรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา โรงพยาบาลภูมิลำเนา หรือศูนย์ฉีดวัคซีนสนามจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันมี 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (พรอมเมนาดา) และโรงพยาบาลนครพิงค์ (โรงยิม 2 สนามกีฬา 700 ปี)

แฟ้มภาพ
ส่วนสถานที่รับบริการฉีดวัคซีนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถเลือกรับบริการได้ 7 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่, โรงพยาบาลประสาท, โรงพยาบาลสวนปรุง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (แม่และเด็ก), โรงพยาบาลแมคคอร์มิค, โรงพยาบาลนครพิงค์ (โรงยิม 2 สนามกีฬา 700 ปี), สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (พรอมเมนาดา) โดยปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 22,569 คน คิดเป็นร้อยละ 4.31 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ ซึ่งจะเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564-31 กรกฎาคม 2564 (54 วัน)

นอกจากนี้ นายแพทย์ วรัญญูกล่าวถึงสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ว่า ล่าสุดข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 4 พ.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อสะสม 3,766 ราย รักษาหาย 2,498 ราย เสียชีวิต 7 ราย และยังคงรักษาตัว 1,261 ราย แบ่งเป็นกลุ่มสีเขียว ผู้ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย จำนวน 946 ราย, กลุ่มสีเหลือง ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 159 ราย, กลุ่มสีส้ม ผู้ป่วยที่มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว มีความเสี่ยงหรือมีโรคร่วมที่สำคัญ จำนวน 66 ราย, กลุ่มสีแดง ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก จำนวน 20 ราย

แฟ้มภาพ
ทั้งนี้ กลุ่มผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ซึ่งการฉีดวัคซีนจะเป็นการลดความรุนแรงของโรค ลดการเสียชีวิต และลดการป่วยที่ต้องนอนในโรงพยาบาล รวมทั้งการฉีดวัคซีนจะช่วยลดการแพร่เชื้อด้วย จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 และเข้ารับการฉีดวัคซีนทันทีเมื่อได้รับการติดต่อนัดหมาย หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทางเบอร์ Call center 0-5321-5183-85, E-mail : covidcentercm@gmail.com , Line : @320cufot หรือ รพ.สต. และโรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง

แฟ้มภาพ
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...