xs
xsm
sm
md
lg

เฮกันทั้งอำเภอ!! หัวหินมีน้ำแร่ให้ประชาชนดื่มกินฟรีแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประจวบคีรีขันธ์ - ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้อง เปิดจุดบริการน้ำแร่ฟรี ณ ที่ว่าการอำเภอหัวหิน ลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนโดยมีคุณภาพและความสะอาดเทียบเท่าน้ำดื่มในท้องตลาดในปัจจุบัน

วันนี้ (7 เม.ย.) ที่จุดบริการน้ำแร่ ที่ว่าการอำเภอหัวหิน นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีเปิดจุดบริการน้ำแร่เพื่อประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมี นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอหัวหิน นายจรูญ วรสิงห์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 ราชบุรี นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกิตติชัย ศรีทองช่วย ปลัดอำเภอหัวหิน ผู้แทนส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธีเปิด

โดยจุดบริการน้ำแร่แห่งนี้ สืบเนื่องมาจากในปี 2563 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี) ได้ดำเนินการโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ จำนวน 24 แห่ง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนและเป็นจุดบริการน้ำดื่มสำหรับประชาชนที่สัญจรบนถนนสายหลักบายพาสชะอำ-หัวหิน-ปราณบุรี โดยใช้ระบบพลังงานโซลาร์เซลล์


โดย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็น 1 ใน 24 แห่ง ได้มีการสำรวจและจัดสร้างจุดบริการน้ำแร่ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอหัวหิน โดยมีจุดกดน้ำดื่มและก๊อกน้ำให้ประชาชนสามารถที่จะนำภาชนะมารองรับน้ำแร่ที่ผ่านการกรองแล้วไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ฟรี รวมทั้งยังมีน้ำร้อน และน้ำเย็นอีกด้วย ทั้งนี้ลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน รวมทั้งเป็นจุดบริการน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่สัญจรบนเส้นทางถนนบายพาสชะอำ-ปราณบุรี

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีน้ำบริการสำหรับใช้ในการอุปโภค เบื้องต้นเปิดให้บริการทุกวันในเวลา 08.00-16.30 น. ซึ่งในพิธีเปิดวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แจกจ่ายน้ำแร่ให้แก่ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และได้สาธิตดื่มน้ำแร่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ขณะที่ประชาชนจำนวนมากพากันนำภาชนะมาบรรจุน้ำแร่กลับไปบริโภคที่บ้าน


นอกจากนี้ ในพิธีเปิดจุดบริการน้ำแร่ยังได้มีการจัดเสวนา เรื่อง “บทบาทภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการจุดบริการน้ำแร่เพื่อประชาชน” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายอำเภอหัวหิน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และประธานเครือข่าย ทสม.อำเภอหัวหิน รวมทั้งการแสดงนิทรรศการสาธิตการตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม และการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี) การจัดการขยะที่ถูกต้อง ลดการเขาขยะชุมชน โดยเครือข่าย ทสม.อำเภอหัวหิน การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยกองอำนวยการควบคุมไฟป่าพระราชวังไกลกังวล


นายพัลลภ กล่าวว่า อำเภอหัวหินและอำเภอปราณบุรีมีปริมาณฝนรวมทั้งปีอยู่ในเกณฑ์แล้งจัด เพราะภูมิประเทศของทั้ง 2 อำเภออยู่ในสภาพอับฝน จากข้อมูลปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปีในช่วงระยะเวลา 13 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546-2558 ของอำเภอหัวหินและอำเภอปราณบุรี พบว่า อยู่ในเกณฑ์น้อยเฉลี่ยประมาณ 866.23 มิลลิเมตร ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง ดังนั้น การเปิดจุดบริการน้ำแร่ในวันนี้จึงถือเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล พร้อมเชิญชวนประชาชนมาใช้บริการจุดบริการน้ำแร่ ณ ที่ว่าการอำเภอหัวหิน ซึ่งให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...