xs
xsm
sm
md
lg

สกน.จัด “มหกรรมที่ดินเป็นของราษฎร” วาระครบ 46 ปี สหพันธ์ชาวนาชาวไร่-จี้ รบ.จริงใจแก้ปัญหาที่ดินทำกิน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - กลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ รวมตัวหน้าลานครูบาศรีวิชัย จัด “มหกรรมที่ดินเป็นของราษฎร” ครบรอบ 46 ปี สหพันธ์ชาวนาชาวไร่ ทำบุญอุทิศนักต่อสู้ผู้ล่วงลับ พร้อมเรียกร้องรัฐบาลจริงใจแก้ปัญหา


วันนี้ (19 พ.ย. 63) ที่ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ กลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) นำโดยนายดิเรก กองเงิน จัดกิจกรรม มหกรรมที่ดินเป็นของราษฎร 46 ปี สหพันธ์ชาวนาชาวไร่ฯ โดยมีสมาชิกกลุ่มมาร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ทั้งนี้ กิจกรรมช่วงเช้าเป็นพิธีกรรมทางศาสนา ทำบุญอุทิศแด่ดวงวิญญาณนักต่อสู้ผู้ล่วงลับ และร่วมกันอ่านแถลงการณ์สืบทอดเจตนารมณ์ชาวนา สหพันธ์ชาวนาชาวไร่ กล่าวคำปฏิญาณการต่อสู้เรื่องที่ดิน รวมทั้งร่วมกันเขียนบอกเล่าผลกระทบ ความเดือดร้อน เพื่อส่งให้รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รัฐบาลใส่ใจและลงมาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของกลุ่มอย่างจริงจัง โดยแกนนำปราศรัยเรียกร้องให้รัฐบาลจริงใจต่อประชาชนในการแก้ไขที่ดินทำกิน อย่ามองว่าประชาชนเป็นศัตรู แก้ไขกฎหมายที่เอื้อให้นายทุนผูกขาดถือครองกรรมสิทธิที่ดิน ทั้งนี้ เนื้อหาคำปฏิญาณระบุดังนี้ วาระครบรอบ 46 ปี สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยสู่สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ “ที่ดิน ต้องเป็นของผู้ถือคันไถ”


ทั้งนี้ ในฐานะเครือข่ายเกษตรกรที่รวมตัวกันจากปัญหาเชิงโครงสร้าง และอำนาจรัฐที่กดทับเกษตรกรมาอย่างยาวนาน เครือข่ายฯตั้งปณิธานสานต่อหมุดหมายแห่งการต่อสู้ของชาวนาชาวไร่ ดังนี้ 1) เราจะปกป้องผืนดินทำกินของบรรพบุรุษ และจักต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิชุมชน 2) เราในฐานะเกษตรกร จักสานต่อข้อเรียกร้องของสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคมรัฐธรรมมนูญ ต้องฟังเสียงประชาชน ต้องมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน 3) และต้องเคารพสิทธิชุมชนโดยแท้จริง และ 4) เราจักสนับสนุนสิทธิ เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนทุกรูปแบบบนหนทางแห่งประชาธิปไตย หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วได้มีการตั้งขบวนเดินตามถนนห้วยแก้วไปยังลานประตูท่าแพ เพื่อจัดกิจกรรมปราศรัยใหญ่ในเวลา 15.00 น.ต่อไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...