xs
xsm
sm
md
lg

ม.บูรพา จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวศรีราชา - มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รด.จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รด.จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อเสริมสร้างให้นิสิตเป็นผู้มีจิตสำนึก ความรักชาติ เสียสละ มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม

เพื่อให้นิสิตเป็นผู้มีความรู้ และความเข้าใจตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด เสริมสร้างให้เป็นผู้นำเยาวชนในการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในชุมชน และสถานศึกษาของตนเอง

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกวิทย์ โทปุรินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต นำนิสิต รด.จิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดโดยรอบมหาวิทยาลัย ทาสีป้ายและทาสีรั้ว รวมทั้งปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 10 ต้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...