xs
xsm
sm
md
lg

“กลุ่มช่วยกัน” มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้โรงพยาบาลใน 13 จังหวัดภาคอีสาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น - "กลุ่มช่วยกัน” มอบเครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภาคอีสาน 13 จังหวัด เพื่อกระจายให้แก่โรงพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่


“กลุ่มช่วยกัน” โดยนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ ในฐานะผู้ริเริ่ม และผู้ก่อตั้งกลุ่มช่วยกัน มีเจตนารมณ์ในการมอบเครื่องกรองอากาศ และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน 13 จังหวัด

ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ ทั้งนี้ ได้มอบเครื่องกรองอากาศมากกว่า 3,000 เครื่อง และอุปกรณ์กำจัดเชื้อโรคมากกว่า 4,000 ชิ้น เพื่อกระจายให้แก่โรงพยาบาลทุกแห่งทุกจังหวัดในเขตภาคอีสาน


ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยเหลือดูแลระบบสุขภาพในเบื้องต้นแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลาการทางการแพทย์และประชาชนด้วย โครงการ “ช่วยกัน” ซึ่งมีเจตจำนงในการร่วมมือกันช่วยเหลือคนไทย ช่วยกันแก้ไขปัญหาของประเทศ
ขณะเดียวกัน ยังได้ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ซึ่งเป็นแอปเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน เพื่อประเมินความเสี่ยงได้ว่า ในบริเวณนั้นมีผู้ป่วย COVID-19 หรือไม่ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้พร้อมกับการรักษามาตรการ social distancing และการรักษาสุขอนามัย

เช่น การล้างมือให้สะอาด การสวมหน้ากาก หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" จะได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนชาวอีสานอย่างเต็มที่


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...