xs
xsm
sm
md
lg

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งซ่อมนครปฐม เขต 5

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นครปฐม - กรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 5

วันนี้ (10 ต.ค.) ที่ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง และนายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง นายนันทิวัฒน์ สามารถ ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง นายสมดี คชายั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายท้องถิ่น ประจำกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่างลง

หลังจากมีการลาออกของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 5 ที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม น.ส.บุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม นายยงยุทธ สวนทอง นายอำเภอสามพราน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 พร้อมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในการตรวจเยี่ยมดังกล่าวเพื่อเป็นการร่วมกันหารือการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 5 และตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 5 โดยให้งดการจัดเลี้ยง งดของขวัญ และงดการจัดทำป้ายต้อนรับ

โดย นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า วันนี้เน้นย้ำการจัดหน่วยเลือกตั้ง เช่น เรื่องเต็นท์ ว่าอย่าให้มีการตั้งติดกันจนเกินไปซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหามีการไปใช้สิทธิผิดหน่วย และการอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยให้มีความเข้าใจเพราะปัญหาครั้งที่แล้วให้มีการแก้ไขในครั้งนี้ซึ่งพบว่ามีการแก้ไขเป็นอย่างดี ส่วนเรื่องของความมั่นคงการข่าวก็ได้มีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี

สำหรับปัญหาของการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา ที่มีปัญหาการนับคะแนน รวมถึงปัญหาอื่นๆ ซึ่ง ผอ.กกต.นครปฐม ได้นำเอาปัญหาทั้งหมดมาแก้ไขปัญหาให้หมดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ที่ประชาชนจะมาลงคะแนนเสียงว่าจะเลือกใครและพรรคที่ชอบอย่างไร เป็นสิทธิอย่างเต็มที่ในวันที่ 23 ตุลาคมนี้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...