xs
xsm
sm
md
lg

สั่งปิดประตูเขื่อนปากมูลหลังน้ำท่วมลดลง เพื่อเก็บน้ำใช้ฤดูแล้งปีหน้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อุบลราชธานี - คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล จ.อุบลราชธานี สั่งปิดประตูเขื่อนหลังระดับน้ำลดลงรวดเร็วอย่างมาก เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งที่กำลังมาถึงที่ห้องประชุมปกครองจังหวัดชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 4/2562 เพื่อบริหารจัดการน้ำแม่น้ำมูลหลังระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการด้านบริหารจัดการน้ำ และตัวแทนภาคประชาชนผู้ใช้น้ำจากอำเภอโขงเจียม สิรินธร และพิบูลมังสาหาร เข้าร่วมประชุม

โดยยึดหลักเกณฑ์การเปิดและปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ตามมติของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำปี 2559 คือ พิจารณาความเหมาะสมจากข้อมูลด้านสภาพอากาศ ข้อมูลสภาพน้ำท่าในปีนั้นๆ เช่น กรณีน้ำแล้ง มีน้ำต่ำกว่าตลิ่งในช่วงปลายฤดูฝน ให้ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และเก็บสัตว์น้ำไว้เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ลำน้ำ

กรณีปีน้ำมาก เมื่อระดับน้ำที่จังหวัดอุบลราชธานียังมีสภาพน้ำท่วม ก็ให้เปิดบานประตูระบายน้ำไปเรื่อยๆ จนกว่าระดับน้ำจะกลับสู่สภาวะปกติในระดับ 112 ม.รทก. (7 เมตร)

ที่ประชุมวันนี้มีมติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทำการลดระดับและปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ที่เปิดระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนในเขตตัวเมืองและวารินชำราบตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เป็นต้นมา ระดับน้ำของแม่น้ำมูลได้ลดลงอย่างรวดเร็วเพราะการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จึงเกรงจะเกิดการขาดแคลนน้ำใช้ในฤดูแล้งที่จะมาถึง

เพราะปัจจุบันระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย มีระดับน้ำต่ำกว่าเกณฑ์คือ 112 ม.รทก. โดยวันนี้มีระดับน้ำสูง 109.62 ม.รทก. (4.62 เมตร) และมีอัตราการไหลของน้ำ 770 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ส่วนระดับแม่น้ำโขง ที่สถานีวัดน้ำห้วยสะคาม อ.โขงเจียม ก็มีระดับต่ำกว่าเกณฑ์ 95 ม.รทก. โดยวันนี้มีระดับน้ำสูง 93.26 ม.รทก. จึงให้เขื่อนปากมูลปิดบานประตูระบายน้ำทั้ง 8 บาน โดยให้แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่เหนือน้ำและท้ายน้ำเพื่อรับกับระดับน้ำที่จะเปลี่ยนแปลงจากการปิดประตูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...