xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ประกอบการลำปางหันพึ่งวุฒิสภาช่วยสางปัญหาขาดแคลนดินขาวทำเซรามิก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ลำปาง – วุฒิสภาพบประชาชนลงพื้นที่รับข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาของผู้ประกอบการเซรามิกขาดแคลนดินขาววอนให้มีการสำรวจและเร่งรัดการต่อประทานบัตร ด้านชาวบ้านอำเภอแม่ทะยื่นหนังสือคัดค้านการเปิดเหมืองแร่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) พร้อมคณะฯ เข้ารับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเซรามิก และเหมืองแร่ดินขาว ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีปลัดจังหวัดลำปาง รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีต ส.ส.ลำปาง ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมเข้าให้ข้อมูล

ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ รับฟังความคิดเห็นด้านการปฏิรูปประเทศในประเด็นการปฏิรูปกฎหมาย การมุ่งเน้นปรับปรุงกฎหมายเพื่อขัดอุปสรรคและลดภาระในเชิงข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

นายกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ ประธานสภาอุตสาหกรรม ได้เสนอปัญหาของผู้ประกอบการเซรามิกที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองแร่ดินขาว(เกาลีน) ที่นำมาผลิตเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งวัตถุดิบจะสามารถผลิตได้อีกประมาณ 2-3 ปี ต่อจากนี้ เนื่องจากกฎหมายที่บังคับใช้มีความล่าช้า ในการออกใบอนุญาต ต่ออายุประทานบัตรและขอประทานบัตรที่ค้างอยู่ จึงต้องการให้หน่วยงานมีการทำงานที่บูรณาการร่วมกันผลักดันเร่งรัด แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ตามมาตรา 17 ประกอบ มาตรา18 ประกอบมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ.เหมืองแร่

ทั้งนี้หลังจากประชุมเสร็จได้มีตัวแทนกลุ่มชาวบ้านบ้านบอม บ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ ได้เข้ายื่นหนังสือเพื่อคัดค้านการเปิดเหมืองแร่ ประเภทที่ 3 ตามคำขอประทานบัตรที่ 2/2561 หมายเลขหลัก หมายเลขเขตเหมืองแร่ที่ 30542 ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านบอมพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยระบุว่าหวั่นป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำถูกทำลาย และหวั่นผลกระทบด้านมลพิษที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...