xs
xsm
sm
md
lg

ปี 62 ค้าชายแดนไทยผ่านน้ำโขงพุ่งด้านหอฯเชียงรายขอขยายทางบกเปิดVisa On Arrival

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เชียงราย - สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงรายระบุตัวเลขส่งออกชายแดนผ่านลำน้ำโขงมีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผัก ผลไม้ และสมุนไพรของไทยที่เตรียมชูให้เป็นสินค้ายอดนิยม ด้านหอฯเชียงรายขอเพิ่มช่องทางบกเปิดVisa On Arrivalสำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย รายงานมูลค่าการค้าชายแดนด้าน จ.เชียงราย กับประเทศต่างๆ ทั้งประเทศเมียนมา สปป.ลาว ที่อยู่ติดกันไปถึงจีนตอนใต้ ว่าในปี 2562 นี้ยังคงมีมูลค่าสูงโดยในเดือน ม.ค.62 มีมูลค่าการค้ารวม 4,279.71 ล้านบาท แยกเป็นการส่งออกมูลค่า 3,675.05 ล้านบาท และนำเข้ามูลค่า 604.66 ล้านบาท เดือน ก.พ.มีการค้ารวม 3,632.63 ล้านบาท แยกเป็นการส่งออกมูลค่า 3,293.41 ล้านบาท และนำเข้ามูลค่า 339.22 ล้านบาท เดือน มี.ค.มีการค้ารวม 4,006.30 ล้านบาท แยกเป็นการส่งออกมูลค่า 3,647.23 ล้านบาท และนำเข้ามูลค่า 359.07 ล้านบาท เดือน เม.ย.มีการค้ารวม 5,286.60 ล้านบาท แยกเป็นการส่งออกมูลค่า 4,930.17 ล้านบาท และนำเข้ามูลค่า 356.43 ล้านบาท

เดือน พ.ค.มีการค้ารวม 4,671.88 ล้านบาท แยกเป็นการส่งออกมูลค่า 4,167.83 ล้านบาท และนำเข้ามูลค่า 504.05 ล้านบาท เดือน มิ.ย.มีการค้ารวม 3,965.62 ล้านบาท แยกเป็นการส่งออกมูลค่า 3,368.77 ล้านบาท นำเข้ามูลค่า 596.84 ล้านบาท เดือน ก.ค.มีการค้ารวม 4,835.26 ล้านบาท แยกเป็นการส่งออกมูลค่า 4,019.04 ล้านบาท นำเข้ามูลค่า 819.22 ล้านบาท และเดือน ส.ค.มีการค้ารวม 5,437.31 ล้านบาท แยกเป็นการส่งออกมูลค่า 4,401.65 ล้านบาท และนำเข้ามูลค่า 1,035.65 ล้านบาท โดยสินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค น้ำมันเชื้อเพลิง ปศุสัตว์ ผลไม้ ฯลฯ และสินค้านำเข้าส่วนใหญ่เป็นสินแร่ พืชผักสด ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ

น.ส.ผกายมาศ เวียร์ร่า รองประธานหอการค้า จ.เชียงราย ฝ่ายกิจการการค้าชายแดน เปิดเผยว่าภาวะการค้าชายแดนในปี 2562 นี้ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และเมื่อเร็วๆ นี้คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องผัก ผลไม้ และสมุนไพร ได้เดินทางไปยัง จ.เชียงราย เพื่อประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการพัฒนาการค้าชายแดนและการส่งออกสินค้าผัก ผลไม้ และสมุนไพรของไทย รวมทั้งเดินทางไปศึกษาดูงานที่ชายแดนการค้าติดแม่น้ำโขงด้าน อ.เชียงของ และ อ.เชียงแสน ชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้วย

ซึ่งทางหอการค้า จ.เชียงราย ได้นำเสนอขอให้มีการผลักดันการค้าไทย-จีน ผ่านช่องทางด้าน จ.เชียงราย ดังกล่าวโดยให้รัฐบาลยึดตามกรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-น้ำโขง และการส่งเสริมการเป็นบ้านพี่เมืองน้องหรือ Sister City มณฑลยูนนาน-จ.เชียงราย รวมทั้งข้อตกลงการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำโขงตอนบน 4 ชาติ ไทย สปป.ลาว เมียนมา และจีนตอนใต้ ตามกรอบ JCCCN (The Joint on Coordination of Commercial Navigation on the Lancang-Mekong River among China,Laos,Myanmar and Thailand) นอกจากนี้ขอให้เปิดใช้ระบบวีซ่าเมื่อมาถึงหรือ Visa On Arrival สำหรับประชาชนเมียนมาที่จะเข้ามาทางบกทุกด้านด้วยต่อไป

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...