xs
xsm
sm
md
lg

จีนยาหอม “เชียงใหม่-เชียงราย” หัวสะพานเชื่อมน้ำโขง-ล้านช้าง จุดตัด “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เชียงราย - กงสุลจีนร่วมเวทีวิชาการนานาชาติ ม.แม่ฟ้าหลวง ลั่น 70 ปีแห่งการสถาปนาทำเศรษฐกิจโลกโต 30% ชี้สงครามการค้าอเมริกา สป.จีนยังขยายตัวได้ 6.3% ยก “เชียงใหม่-เชียงราย” หัวสะพานเชื่อมแม่น้ำโขง-ล้านช้าง จุดตัด One Belt One Road

วันนี้ (6 ก.ย.) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ นครเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference Belt and Road Initiative Lancang-Mekong Cooperation:Shared Future for Sustainable Connectivity ขึ้นที่ห้องประชุมคำหมอกหลวง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยมีการเปิดเวทีเชิญผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนของไทย-จีน และนานาชาติ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" (Belt and Road Initiative) สป.จีน ที่มุ่งสร้างเส้นทางสายไหมทางบกและเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆ เข้าด้วยกัน กรณีของพื้นที่ภาคเหนือของไทยคือกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

ในภาคเช้ามีปาฐกถาพิเศษโดย Mr. Chen De-hai เลขาธิการศูนย์ China-ASEAN และ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อดีตอธิการบดี ผู้ก่อตั้ง มฟล., ที่ปรึกษา มฟล. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื้อ มฟล. ส่วนภาคบ่ายมีการอภิปรายกลุ่มย่อยเรื่องการเชื่อมโยงอย่างยั่งยืนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเกษตรกรรม การป้องกันและควบคุมหมอกควัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา และนักวิชาการจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. ผู้บริหารจาก Beijing Bodao IT Corporation และ LVYUE ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักวิชาการจัดการ มฟล. และผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศจากประเทศจีน ฯลฯ ร่วมอภิปรายเรื่องอนาคตทางการค้าร่วมกัน การลงทุนและการท่องเที่ยวด้วย

Mr. เหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ นครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีครบรอบ 70 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน และจีนมีเป้าหมายสร้างสังคมที่ดีในช่วง 100 ปีแรก ซึ่งผลจากการปฏิรูปและเปิดประเทศที่ผ่านมาทำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนเฉลี่ยอยู่ที่ 9.9% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และมีผลทำให้เศรษฐกิจโลกเติบโตขึ้น 30% ในช่วงหลายปี

แต่ช่วงครึ่งแรกของปี 2562 นี้จีนได้รับผลกระทบด้านการค้ากับสหรัฐอเมริกา แต่เศรษฐกิจของจีนก็ยังเติบโตขึ้นถึง 6.3% และจะเห็นได้ว่ายังคงเป็นดั่งสมอเรือที่มั่นคงอยู่ และจีนยังคงเป็นดั่งผู้สนับสนุนโลกต่อไป และขอยืนยันว่าจีนยังคงให้ความสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคงและการพัฒนา จริงใจ เป็นกันเองและซื่อสัตย์ โดยใช้นโยบายต่างประเทศในความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งต้อนรับประเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาร่วมกัน

กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ นครเชียงใหม่่ กล่าวว่า สำหรับแม่น้ำโขงนั้นถือว่าอยู่ในจุดตัดของโครงการ One Belt One Road ของจีนที่เกี่ยวข้องความร่วมมือกับอีก 5 ประเทศ ทำให้ในปี 2561 ที่ผ่านมาการค้าระหว่างจีนกับอีก 5 ประเทศดังกล่าวมีสูงถึง 261,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีผู้คนเดินทางไปมาหากันกว่า 45 ล้านคน ก่อให้มีเที่ยวบินขึ้นถึง 2,614 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

สำหรับประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 ประเทศที่มีความสำคัญและเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน ดังนั้นจีนยังคงรักษาสถานะประเทศไทยให้เป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งที่ผ่านมาไทย-จีน โดยเฉพาะทางภาคเหนือของไทยที่อยู่ใกล้กันมีการขยายความร่วมมือด้านต่างๆ อยู่เสมอ และในปี 2561 ก็มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวไทยร่วม 10.5 ล้านคน ในจำนวนนี้เดินทางไปเที่ยวภาคเหนือมากถึง 2 ล้านคน

Mr. เหริน ยี่เซิง กล่าวด้วยว่า ไทยมีการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจด้วยเช่นกันจึงถือว่ามีความสอดคล้องกัน และทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคนี้ได้ ขณะที่ภาคเหนือก็เป็นแหล่งวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ที่งดงาม มีประวัติความเป็นมายาวนาน 750 ปี ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงให้ความสำคัญต่อโครงการ One Belt One Road เพื่อยกระดับยุทธศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่และเชียงรายให้เป็นเหมือนหัวสะพาน เชื่อมต่อการขยายการพัฒนาของแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงต่อไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...