xs
xsm
sm
md
lg

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจัดรำลึก “29 ปี สืบ นาคะเสถียร”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อุทัยธานี - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เตรียมจัดงานรำลึก 29 ปี “สืบ นาคะเสถียร” ระลึกถึงคุณงามความดีและความเสียสละของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

วันนี้ (29 ส.ค. 62) ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ได้เตรียมจัดทำโครงการรำลึก 29 ปี สืบ นาคะเสถียร ขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2562 เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีและความเสียสละของ “สืบ นาคะเสถียร” และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่

และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้แก่บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาผืนป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่ฯ-ห้วยขาแข้ง ซึ่งปีนี้ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งการจัดนิทรรศการการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ เรื่อง สืบ นาคะเสถียร และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า กิจกรรมประชุมเครือข่ายป่าชุมชน กิจกรรมการทำบุญและวางหรีด

โดยในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 24.00 น. เช่น นิทรรศการภาพถ่ายห้วยขาแข้ง ที่อาคาร 503 พร้อมชมภาพถ่ายทอดสดสัตว์ป่าจากหอนกยูง ที่ห้องลาย 2 กิจกรรมฐานเรียนรู้งานป้องกันและรักษาป่าห้วยขาแข้ง จำนวน 7 ฐาน เวที “เครือข่ายชุมชนแนวกันชนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง” ดนตรี Acoustic รำลึก สืบ นาคะเสถียร ชมวิดีโอร้อยเรียงเรื่องราวผ่านกิจกรรมฐานเรียนรู้ ในหัวข้อ “วันนี้ห้วยขาแข้งเป็นอย่างไร” และกิจกรรมจุดเทียนรำลึก ที่บริเวณรูปปั้น สืบ นาคะเสถียร งานแสง สี เสียง เรื่อง “29 ปี แสงไฟที่สืบต่อ”

และในวันที่ 1 กันยายน 2562 มีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายห้วยขาแข้ง ที่อาคาร 503 พร้อมชมภาพถ่ายทอดสดสัตว์ป่าจากหอนกยูง ที่ห้องลาย 2 พร้อมประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ถวายสังฆทาน และพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า และนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายอนุรักษ์เสือโคร่ง ทุน “สืบเจตนาอนุรักษ์ป่าห้วยขาแข้ง” และพิธีวางหรีดรำลึก สืบ นาคะเสถียร

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...