xs
xsm
sm
md
lg

เขื่อนลำปาวลดการระบายน้ำหลังฝนตกต่อเนื่อง แต่วอนเกษตรกรใช้น้ำประหยัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กาฬสินธุ์ - เขื่อนลำปาวปรับลดปริมาณการส่งน้ำและลดการระบายน้ำลงสู่ลำน้ำปาว หลังจากมีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมกักเก็บน้ำไว้ในช่วงฤดูแล้ง และขอให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า และแบ่งปัน

วันนี้ (28 ส.ค.) จากการติดตามสถานการณ์น้ำในแหล่งเก็บน้ำต่างๆ ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ โดยเฉพาะเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ พบว่ายังคงมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่อง หลังจากมีพายุฝนตกในพื้นที่ในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ปริมาณฝนและปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยในรอบหลายสิบปี

นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาทำให้เขื่อนลำปาวมีปริมาณไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 มีปริมาณน้ำไหลเข้า 234 ล้าน ลบ.ม. โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคมจนถึงปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลเข้า 221 ล้าน ลบ.ม.ทำให้ล่าสุดเขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 615 ล้าน ลบ.ม.จากความจุกักเก็บ 1,980 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 31.10 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ ปัจจุบันทางโครงการฯได้มีการปรับลดปริมาณน้ำที่ระบายลงสู่ลำน้ำปาวจากเดิมวันละ 100,000 ลบ.ม. เหลือเฉลี่ยวันละ 50,000 ลบ.ม. เนื่องจากยังคงมีฝนลงมาในพื้นที่ท้ายน้ำ และพื้นที่มีน้ำเพียงพอ อีกทั้งจะต้องกักเก็บน้ำไว้ให้มากที่สุด


นายพงศ์ศักดิ์กล่าวอีกว่า ส่วนน้ำในระบบชลประทานเขื่อนลำปาวนั้นปัจจุบันยังคงส่งน้ำเข้าสู่คลองส่งน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเฉลี่ยวันละ 1 ล้าน ลบ.ม.เพื่อช่วยส่งเข้าไปช่วยอ่างเก็บน้ำต่างๆ ที่ต้องการน้ำ และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2562 คาดการณ์ว่าจะมีน้ำไหลเข้าเขื่อนลำปาวเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 150 ล้าน ลบ.ม. และคาดการณ์ว่าสิ้นสุดฤดูฝนนี้เขื่อนลำปาวจะมีปริมาณน้ำไม่ต่ำกว่า 800 ล้าน ลบ.ม. ขอยืนยันว่าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศไปจนถึงต้นฤดูฝนในปีหน้าอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม แม้เขื่อนลำปาวจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น แต่ก็ขอให้ประชาชนและเกษตรกรร่วมกันใช้น้ำแบบแบ่งปัน ใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าให้มากที่สุดขณะที่ในห้วงนี้หลังฝนตกต่อเนื่อง น้ำเข้าเขื่อนลำปาวเพิ่มขึ้นและส่งเข้าสู่คลองชลประทานให้กับเกษตรกรนาข้าวและชาวนากุ้งได้เปลี่ยนถ่ายในบ่อเลี้ยงกุ้ง บรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำเขื่อนลำปาวได้ระดับหนึ่ง บรรดาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามใน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ต่างพากันย้ายกุ้งจากบ่ออนุบาลนำไปปล่อยเลี้ยงในบ่อเลี้ยงกุ้งอีกหลายบ่อเพื่อขุนให้โตทันจำหน่ายสู่ท้องตลาดช่วงออกพรรษา


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...