xs
xsm
sm
md
lg

“อเล็กซ์ เรนเดลล์”ร่วมเสวนาสวัสดิภาพช้างไทย เปิดงานวิจัยฯสวนคำครหาทารุณช้าง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

อเล็กซ์ เรนเดลล์ ดาราหนุ่มนักอนุรักษ์ธรรมชาติ กับโขลงช้างในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง
ลำปาง – ทั้งเจ้าของปางฯ-สัตวแพทย์-ควาญฯทั่วไทย รวมถึง “อเล็กซ์ เรนเดลล์-ดารานักอนุรักษ์ดัง” ร่วมเวทีประชุมช้างไทยคึกคัก พร้อมเปิดงานวิจัยฯสวนคำครหาทารุณกรรมช้างไทย
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสุต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้นำเสวนา , อเล็กซ์ เรนเดลล์ ,วาสนา ชัยเลิศ ทองสุข ผู้บริหารปางช้างแม่แตง และ สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายวิจารณ์ ศิระฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดงานประชุมช้างไทยประจำปี2562 ที่จัดขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตรจ.ลำปาง ซึ่งมีเจ้าของปางช้าง สัตวแพทย์ ควาญช้าง ทุกภาคทั่วประเทศเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการการเสนอผลงานวิจัยจากสัตวแพทย์ที่ทำงานกับช้าง

นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง องค์ปาฐกได้กล่าวปาฐกถาเรื่อง “ช้าง คุณค่าแห่งชีวิต” ว่าช้างคือคุณค่าแห่งชีวิตของมนุษย์มานานแล้วเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความเมตตา ความอุดมสมบูรณ์แสดงถึงอารยธรรมของประเทศว่ามีวัฒนธรรมขนบประเพณีอันดีงาม มีความผูกพันเป็นภูมิปัญญาที่เข้มแข็งและงดงาม เป็นคุณค่าแห่งชีวิตของชาวสยามประเทศ วัฒนธรรมการดูแลช้างของไทยถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของชาติและจะอยู่คู่ประเทศประเทศไทยเป็นอารยธรรมไทยอย่างมีคุณค่าตลอดไป

ส่วนเวที 5 Domains 5 Freedomsห้ามาตรฐานการวิเคราะห์กับห้าอิสระของช้างไทยสวัสดิภาพช้างเลี้ยงในประเทศไทย ซึ่งมี ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสุตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , น.สพ.วิศิษฏ์ อาศัยธรรมกุลองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และดารานักแสดงหนุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชื่อดัง-อเล็กซานเดอร์ไซมอน เรนเดลล์ ร่วมเสวนา


นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง กล่าวปาฐกถาเปิดงานในหัวข้อ “ช้าง คุณค่าแห่งชีวิต”
สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ น.สพ.วิศิษฎ์ อาศัยธรรมกุล องค์กรสวนสัตว์แห่งประเทศไทย , อเล็กซ์ เรนเดล ดาราหนุ่มนักอนุรักษ์ธรรมชาติ บนเวทีเสวนาสวัสดิภาพช้างไทย

ซึ่งได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับหลักการสากลในการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ ที่ใช้กับช้างและสัตว์ชนิดอื่นๆ ได้ด้วย คือการที่สัตว์ได้รับการเลี้ยงและดูแลให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี มีที่อยู่สะดวกสบาย ได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ หรืออธิบายง่ายๆคือ “ความสุขกาย สบายใจของสัตว์” โดยยึดหลักการ 5 ประการ (Five Freedoms) ในการเลี้ยงและปฏิบัติต่อสัตว์

ได้แก่ 1.อิสระจากความหิวกระหาย (Freedom from hunger and thirst) มีอาหารและน้ำดื่มเพียงพอ 2.อิสระจากความไม่สบายกาย (Freedom from discomfort)มีพื้นที่พักอาศัยที่เหมาะสม สะอาดและปลอดภัย 3.อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัย (Freedom from pain injury and disease) มีการดูแลรักษาที่ดีจากสัตวแพทย์ในยามที่สัตว์เจ็บป่วยหรือไม่สบาย 4.อิสระจากความกลัวและไม่พึงพอใจ (Freedom from fear and distress) ให้สัตว์รู้สึกปลอดภัยจากการคุกคามทั้งจากมนุษย์และสัตว์ด้ยกันเอง 5.อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ (Freedom to express normal behavior) สามารถมีความสัมพันธ์และสืบพันธุ์ตามธรรมชาติได้ ซึ่งวิทยากรที่ร่วมในการสนทนาได้ให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางกันอย่างสร้างสรรค์

อเล็กซานเดอร์ ไซมอน เรนเดลล์ ที่รู้จักกันในชื่ออเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดงหนุ่มชื่อดัง-นักกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล หนึ่งในผู้ร่วมเสวนา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า มาวันนี้ได้เปิดโลกทัศน์มากขึ้นในเรื่องช้างไทยทั้งในเรื่องของการดูแลช้าง การทำงานเพื่อสวัสดิภาพช้างของคนในวงการช้าง และการรักษาวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างไทย

แม้ว่าส่วนตัวแล้วผูกพันธ์กับช้างมานานและมีกิจกรรมช่วยเหลือช้างมาบ้าง และเมื่อได้มางานนี้ก็ได้พบกับผู้คนในวงการช้างจากทั่วประเทศ ก็อยากจะประชาสัมพันธ์เรื่องช้างไทยออกไปให้ดีที่สุด ว่างานประชุมช้างแห่งชาติให้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี

และในฐานะที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรที่ได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งมาคือศูนย์การศึกษาสิ่งล้อมหรือ EEC Environmental Education Center ที่มุ่งเน้นให้การศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมกับเยาวชน ก็อยากจะพาเด็กๆ ศึกษาเรื่องช้างไทยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขารักและดูแลช้างไทยของเราต่อไป งานประชุมช้างไทยในครั้งนี้ดีมากๆ และคิดว่าปีหน้าจะไม่พลาดที่จะมาร่วมงานอีกแน่นอน

อ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิชาการด้านช้างระดับประเทศเจ้าของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ปัจจัยด้านการจัดการปางช้างที่มีผลต่อสวัสดิภาพและสุขภาพของช้าง” หนึ่งในผู้ร่วมเสวนา กล่าวว่า จากการทำงานในวงการช้างเลี้ยงในเขตภาคเหนือมาเกือบสิบปี เห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนในด้านการจัดการดูแลสุขภาพช้าง อัตราการป่วยลดลง ซึ่งมาจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของปางช้างเอง และจากการอบรมให้ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ส่วนด้านสวัสดิภาพนั้น เริ่มเป็นประเด็นที่ปางช้างให้ความสำคัญในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีกระแสโจมตีการใช้งานช้างในธุรกิจท่องเที่ยวจากบริษัทนำเที่ยวและองค์กรสิทธิสัตว์ว่าเป็นการทารุณกรรม ปางช้างจึงมีการปรับตัวเพื่อให้ช้างมีสวัสดิภาพที่ดีขึ้น เช่น ปรับกิจกรรมการทำงานของช้างให้เบาลง ควบคุมจำนวนชั่วโมงการทำงานไม่ให้นานจนเกินไป ควบคุมการใช้อุปกรณ์จับบังคับ เช่น ตะขอ ให้เหมาะสม เป็นต้น รวมทั้งมีการศึกษาวิจัยด้านสวัสดิภาพช้างโดยสถาบันการศึกษาร่วมด้วย

คาดว่าสวัสดิภาพของช้างเลี้ยงนั้นจะดีขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ที่ผ่านมาปางช้างยังได้ปรึกษาหารือกันในกลุ่มผู้ประกอบการปางช้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออก ทั้งการเข้าสู่มาตรฐานปางช้างและการสื่อสารกับสาธารณะเพื่อแสดงข้อเท็จจริง ว่าวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างของไทยนั้นเป็นอย่างไร และเหตุผลความจำเป็นของการใช้โซ่ใช้ตะขอ


สองหนุ่มสาวไอดอลนักอนุรักษ์

เจ้าของผลงานวิจัยทางวิชาการชิ้นสำคัญสำหรับวงการช้างไทย ยังเปิดเผยอีกว่า ผลงานวิจัยได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับการดูแลช้าง เราได้ทราบถึงการจัดการที่ส่งผลดีและผลเสียต่อช้าง นำไปสู่แนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อช้าง จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการจัดการกับตัวชี้วัดทางสวัสดิภาพ เรายืนยันได้ว่าช้างเลี้ยงต้องทำกิจกรรม เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดและป้องกันปัญหาสุขภาพ และเราได้ข้อแนะนำในเรื่องปริมาณการให้อาหาร ประเภทของโรงเรือนและที่พัก ระยะทางและเวลาในการเดิน ลักษณะพื้น การใช้ตะขอ และการส่งเสริมพฤติกรรมตามธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อให้ปางช้างได้นำไปปรับใช้กับปางของตนเอง ซึ่งงานวิจัยนี้สามารถต่อยอดไปยังการศึกษาวิจัยด้านสวัสดิภาพช้างเลี้ยงในอนาคตต่อไปได้

นางวาสนา ชัยเลิศ ทองสุข ผู้บริหารปางช้างแม่แตง หนึ่งในเจ้าของธุรกิจปางช้างใหญ่อันดับต้นๆ ของไทย เปิดเผยว่า ได้มาร่วมกิจกรรมประชุมช้างแห่งชาติติดต่อกันหลายปีแล้ว รู้สึกชื่นชมผู้จัดงานที่เสียสละทำสิ่งดีๆ ให้กับวงการช้างไทยของเรา เป็นประโยชน์มากๆ ต่อประเทศชาติและคนเลี้ยงช้างที่จะได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เรื่องการเลี้ยงช้างกัน และได้รับความรู้ใหม่ๆ เพื่อไปพัฒนาปรับปรุงปางช้างของเราให้ดีขึ้นอเล็กซ์ เรนเดลล์ ดาราหนุ่มนักอนุรักษ์ธรรมชาติ กับโขลงช้างในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง

เพราะที่ปางช้างแม่แตง ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพช้างมาเป็นอันดับหนึ่งดังคำขวัญของเราที่ว่า Elephant is our priority คือช้างต้องมาก่อน และเราก็ให้ความสำคัญกับสวัสดิการของควาญเป็นอย่างดี เพราะทั้งควาญกับช้างต้องอยู่คู่กัน มีความรักและผูกพัน ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

“เราขอยืนยันในการใช้อุปกรณ์เลี้ยงช้างตามขนบประเพณี เช่น เชือก โซ่ ตะขอ หอก และมีด พื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายทั้งช้าง ควาญ บุคคลรอบข้าง และเราจะรักษาขนบการเลี้ยงช้างในวิถีวัฒนธรรมช้างไทยไว้อย่างเต็มที่”

และอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าสำคัญมากๆ ในงานประชุมช้างแห่งชาติคือ เรื่องการนำเสนองานวิจัยจากสัตวแพทย์ ซึ่งเป็นความรู้จากความจริงของงานวิจัยภาคสนามที่เป็นวิทยาศาสตร์ จับต้องได้ รองรับด้วยเหตุผลที่สามารถพิสูจน์ได้จริง ไม่ใช่ความรู้จากจินตนการที่เลื่อนลอยไร้ความเป็นจริงปราศจากการพิสูจน์ในเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีกลุ่มหนึ่งพยายามนำมาโจมตีวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างไทยมาตลอด

“คิดว่าการประชุมช้างแห่งชาตินี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆ อยากจะให้งานประชุมแบบนี้ส่งต่อข้อมูลให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบรับรู้โดยทั่วกัน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อวงการช้างไทยซึ่งจะช่วยอนุรักษ์ขนบวิถีวัฒนธรรมการดูแลการเลี้ยงช้างไทยให้อยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไป”
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...