xs
xsm
sm
md
lg

เตรียมจัดแฟชั่นผ้าทอพื้นเมือง @ เซ็นทรัลอุดรฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เวทีแถลงข่าวจัดงานแฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 1 Fashion & Innovation in Fabric and Textiles UDRU Showcase 2019
อุดรธานี - ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ (FTCDC) เตรียมจัดงานแฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน พบออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชน เดินแบบแฟชั่นผ้าทอจากมิสยูนิเวอร์ส ไทยแลนด์ 19-21 สิงหาคมนี้ ที่เซ็นทรัลอุดรธานี

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย ผศ.จรูญ ถาวรจักร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย ประธานศูนย์วัฒนธรรมและสารสนเทศผ้าทอมือพื้นเมืองอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้ร่วมกันแถลงข่าวจัดงานแฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 1 Fashion & Innovation in Fabric and Textiles UDRU Showcase 2019 มีหัวหน้าส่วนราชการ ครูอาจารย์ นักศึกษา และสื่อมวลชนเข้ารับฟัง

งานแฟชั่นนวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 1 Fashion & Innovation in Fabric and Textiles UDRU Showcase 2019 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี พบกิจกรรม Workshop ออกแบบตัดเย็บของที่ระลึกจากผ้าเพนต์ครามธรรมชาติ นิทรรศการผ้าทอชุมชน จากกี่ใต้ถุนสู่นวัตกรรมแฟชั่นสิ่งทอ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนพรีเมียม

ทั้งนี้ การเสวนาผ้าทอชุมชนสู่สินค้าแฟชั่นและผ้าทอชุมชนสู่ตลาดออนไลน์ กำหนดเปิดงานวันที่ 19 สิงหาคม 2562 พบกับการเดินแบบแฟชั่นผ้าทอ จากฟ้าใส ปวีณาสุดา มิสยูนิเวร์ส ไทยแลนด์ คนล่าสุด และยูโร ยศวรรธน์ กิจกรรมการต่อยอดภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม การแสดงดนตรีศิลป์อีสาน การแสดงนาฏศิลป์สากล การแสดงเครื่องสายออเคสตรา

อนึ่ง ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ หรือ FTCDC (Fabric and Textiles Creative Design Center) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ก่อตั้งขึ้นตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นที่พึ่งของชุมชนและท้องถิ่น ประกอบกับจังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีวิถีวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว และโบราณวัตถุที่มีชื่อเสียงเป็นมรดกโลก รวมไปถึงภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมือง ได้แก่ ผ้าขิด ผ้ามัดหมี่ ผ้าย้อมสีธรรมชาติ

เพื่อเป็นการสนองตามพระบรมราโชบาย และสอดคล้องต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน ในการผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง จึงได้จัดตั้งศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ เพื่อบูรณาการภูมิปัญญาดั้งเดิมของการทอผ้า มาประยุกต์กับองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ให้มีศักยภาพในการช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้ลงไปสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...