xs
xsm
sm
md
lg

ซีพีเอฟจิตอาสาทั่วไทย-ทั่วโลก พร้อมใจจัดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถวายในหลวง ร.10

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ รวมใจจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

ซีพีเอฟ โดยสถานประกอบการ โรงงาน และฟาร์มทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนรอบสถานประกอบการ ด้วยการปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ บริจาคโลหิต รวมถึงมอบอาหาร เป็นต้น


ผู้บริหารและพนักงานโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ในชุมชนบ้านบางพลี ตำบลบางโทรัด จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรม “จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า ชุมชนบ้านบางพลี” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่า ตลอดจนมีแหล่งอาหารและรายได้เสริมจากผลผลิตจากป่าชุมชนในระยะยาว ขณะที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของศูนย์ตัดแต่งและกระจายสินค้าแปดริ้ว ผนึกกำลังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต และชาวชุมชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน

จังหวัดสระบุรี ซีพี-เมจิ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตของจังหวัด โดยมอบผลิตภัณฑ์นมซีพี-เมจิ ให้แก่ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่มาร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ที่ศาลากลาง จ.สระบุรี

ด้านสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จิตอาสาโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก บางนา กม.21 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมเก็บขยะ ทำความสะอาดถนนในชุมชน เพื่อปรับภูมิทัศน์ สร้างชุมชนน่าอยู่ให้แก่หมู่บ้านเกาะพิจิตร จ.สมุทรปราการ

นอกจากนี้ กิจการในต่างประเทศ เช่น ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ จัดกิจกรรม “MEDICINE GIVING” ครั้งที่ 3 บริจาคยาสามัญประจำบ้านให้แก่ศูนย์อนามัยของชุมชน ตำบลกูโกะ อำเภอซามาล จังหวัดบาตาอาน เพื่อแจกจ่ายให้แก่ชาวฟิลิปปินส์ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยด้วยตนเอง


ด้าน ซี.พี.เวียดนาม ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์ และจังหวัดในเขตกงสุล ร่วมบริจาคเงิน เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็นให้แก่มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้า ณ วัดกี่กวาง 2 นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ขณะที่ ซี.พี.บังกลาเทศ ร่วมกับสถานทูตไทย ณ กรุงธากา นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมทั้งชาวไทยที่พำนักอยู่ในบังกลาเทศ ร่วมมอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆ โรงเรียน Jaago Foundation สาขา Banani สาธารณรัฐบังกลาเทศ เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีให้นักเรียนได้บริโภคอาหารปลอดภัย

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...