xs
xsm
sm
md
lg

ศรีสะเกษไข้เลือดออกระบาดหนักตายแล้ว 4 ศพ ลุยกำจัดลูกน้ำยุงลายทั้งจังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศรีสะเกษ - ไข้เลือดออกระบาดศรีสะเกษหนักตายแล้ว 4 ราย ระดมทุกส่วนราชการเร่งกำจัดลูกน้ำยุงลาย ดีเดย์ 6 ส.ค.ลุยกำจัดยุงลายทั้งจังหวัด

วันนี้ (30 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ระหว่าง จ.ศรีสะเกษ กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้ง จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายวราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุมและร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

นายวราวุธ ชื่นตา นายแพทย์ สสจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของ จ.ศรีสะเกษอยู่ในภาวะที่ต้องเร่งรัดดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เนื่องจากมีรายงานผู้ป่วยทุกเดือนในทุกปีที่ผ่านมา และในปี 2562 จากวันที่ 1 ม.ค.-28 ก.ค. 2562 มีรายงานผู้ป่วยจำนวน 1,663 ราย อัตราป่วย 112.60 ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยรายเดือน จำนวน 81, 61, 128, 101, 217, 618 และ 457 ราย ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ค. 2562)

พบผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ ทุกอาชีพ กลุ่มอายุที่มีผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ กลุ่มอายุ 10-14 ปี อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ นักเรียน จำนวน 1,067 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.58 ของผู้ป่วยทั้งหมด พื้นที่เกิดโรค จำนวน 22 อำเภอ จำนวน 188 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 91.26 ของตำบลทั้งหมด และจำนวน 704 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 26.20 ของหมู่บ้านทั้งหมด

จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกดังกล่าว หน่วยงานสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ได้ดำเนินการควบคุมป้องกันโรค จัดทำแนวทางแก้ไขปัญหา จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งมีการกำกับ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่มาโดยตลอด แต่ยังพบว่ามีผู้ป่วยเกิดขึ้นทุกวัน ปัญหาที่พบ ได้แก่ การขาดแคลนน้ำของประชาชน ความตระหนักของทุกฝ่ายยังไม่เพียงพอ ทำให้มีการควบคุมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายไม่ต่อเนื่อง ยังมีวัสดุที่ไม่ได้ใช้แต่สามารถขังน้ำได้อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนจำนวนมาก มีภาชนะที่พบลูกน้ำจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อให้การตอบโต้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายในทุกระดับอย่างยั่งยืน จ.ศรีสะเกษจึงได้จัดประชุมและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำพิธีลงนามขึ้น

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การที่มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิตถึง 4 ราย ถือว่าเป็นสถานการณ์ของโรคที่รุนแรงมาก แม้ว่ามีผู้ป่วยเพียง 1-2 รายเราก็ถือว่ารุนแรงแล้ว แม้บางส่วนเราสามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่งเป็นที่น่าพอใจแต่ยังสูงกว่าปีที่ผ่านมา เพราะขณะนี้โรคไข้เลือดออกไม่ได้ระบาดเฉพาะกับเด็กเท่านั้น แต่ว่าได้มีการแพร่ระบาดในคนวัยทำงานด้วย ดังนั้น ในวันนี้จึงมีการลงนามความร่วมมือด้วยกันว่าทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันไม่เพียงแค่ทางสาธารณสุขฝ่ายเดียวเท่านั้น ฝ่ายทางการศึกษา ฝ่ายปกครอง ฝ่ายการท้องถิ่น ฝ่ายทางโรงพยาบาลต้องช่วยกัน ร่วมมือกันอันจะนำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต เราจะต้องทำทุกวิถีทางให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกหรือว่าไม่ให้มีผู้ป่วยเลยให้จงได้ โดยในวันที่ 6 ส.ค.นี้จะดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายทั้ง จ.ศรีสะเกษเพื่อป้องกันกำจัดโรคไข้เลือดออกให้หมดสิ้นไปจาก จ.ศรีสะเกษ ให้จงได้
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...