xs
xsm
sm
md
lg

สุดงดงาม! ชาวพุทธพร้อมใจใส่บาตรข้าวเปลือกแปลงนาบุญแสงทอง เมืองน่าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


น่าน - ประทับใจและอิ่มบุญกันถ้วนหน้า..รองผู้ว่าฯ นำพุทธศาสนิกชนกว่า 1,500 คน ใส่บาตรข้าวเปลือกบนคันนา-สะพานไม้ไผ่แปลงนาบุญแสงทอง ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๑๐-เตรียมพันธุ์ข้าวปลูกเลี้ยง นร.ชาวเขา หนุนท่องเที่ยวสีเขียว

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนกว่า 1,500 คน ร่วมโครงการชวนกันทำดี “ข้าว นาบุญ แสงทองของคนน่าน” ทำบุญใส่บาตรข้าวเปลือก พระสงฆ์ 69 รูป ที่แปลงนาแสงทองรีสอร์ต อ.เชียงกลาง จ.น่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นการเมล็ดพันธุ์ข้าว (ข้าวสวย) มาใส่บาตร เพื่อเก็บไว้เป็นเชื้อพันธุ์ข้าวในการเพาะปลูกในแปลงนาบุญแสงทองที่มีพื้นที่ทั้งหมด 4 ไร่เศษ นำผลผลิตส่งมอบให้แก่โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม โรงเรียนกินนอนเด็กชาวไทยภูเขาได้ใช้ทำอาหารให้เด็กนักเรียนรับประทาน และส่วนหนึ่งแจกจ่ายให้ชุมชนได้ขยายกล้าพันธุ์ต่อ

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวที่ทำเกษตรปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี และสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทุกระดับ สนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นและชุมชน

ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น การร่วมกันลงแขกดำนา ปลูกข้าว เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานาน ควรแก่การอนุรักษ์ เป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน ถือว่าเป็นเรื่องราวและเป็นเสน่ห์ที่ชวนสนใจน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะมีเรื่องเล่าดีๆ ที่นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ และรับฟังจากคนในชุมชนSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...