xs
xsm
sm
md
lg

นักท่องเที่ยวนับพันคนตักบาตรรอบพระบรมธาตุนาดูนวันอาสาฬหบูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มหาสารคาม - ชาวพุทธและนักท่องเที่ยวนับพันคนหอบลูกจูงหลานตักบาตรรอบพระบรมธาตุนาดูนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่พระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม พุทธศาสนิกชนชาวมหาสารคาม และจังหวัดใกล้เคียงนับพันคนนำข้าวสาร อาหารแห้ง จูงลูกหลานเดินทางมาตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษากันอย่างพร้อมเพรียง

พร้อมอธิษฐานจิตทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ในวันอาสาฬหบูชา ตลอดจนวันเข้าพรรษานี้ โดยมีพระจากวัดต่างๆ ในอำเภอนาดูนมารับบิณฑบาตจำนวน 69 รูป

ทั้งนี้ วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปีก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า

สำหรับพระบรมธาตุนาดูนเป็นสถานที่ที่ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่แสดงว่า บริเวณแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของนครจำปาศรี เมืองโบราณในอดีต อีกทั้งได้ขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำริด ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...