xs
xsm
sm
md
lg

อุบลฯ ประกาศสงครามกับไข้เลือดออก หลังตายแล้ว 12 ป่วยเกือบ 4,000 คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อุบลราชธานี - จ.อุบลฯ ประกาศสงครามกำจัดลูกน้ำและยุงลายตัวแก่ ลดการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งคร่าชีวิตชาวบ้านไปแล้ว 12 คน ป่วยกว่า 3,600 คน เตือนผู้นอนกลางวันควรกางมุ้ง ย้ำตัวร้อนเป็นไข้ต้องรีบพบแพทย์ทันทีป้องกันการเสียชีวิต


นายแพทย์ สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกของประเทศไทยปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม 35,482 อัตราป่วย 53.71 ต่อประชากรแสนคน ส่วนจังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ จังหวัดตราด อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช ศรีสะเกษ และราชบุรี สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเดียวกันได้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก พบผู้ป่วยรวม 3,695 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 197.6 ต่อประชากรแสนคน

โดยมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ 12 ราย อยู่ใน อ.นาจะหลวย 5 ราย อำเภอวารินชำราบ 2 ราย บุณฑริก 2 ราย อำเภอน้ำขุ่นและสิรินธรอีกอำเภอละ 1 ราย และรอตรวจยืนยันอีก 1 ราย กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ 10-14 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5-9 ขวบ 0-4 ขวบ และ 15-24 ปี

ปัจจุบันพบผู้ป่วยกระจายในทุกอำเภอ และมักเกิดการระบาดสูงสุดในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เพราะเป็นฤดูฝน และมีน้ำขังในภาชนะต่างๆ จึงกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกได้อย่างดี พร้อมเตือนให้ผู้ที่นอนกลางวันให้นอนกางมุ้ง หรือทายากันยุง ป้องกันยุงลายกัดด้วย

หลังเกิดการระบาด นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศสงครามกับยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก โดยให้นายอำเภอทุกอำเภอดำเนินการ 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 การป้องกันไม่ให้ยุงกัด กลยุทธ์ที่ 2 การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กลยุทธ์ที่ 3 ให้ อสม.เคาะประตูบ้านทุกหลังทุกวัน เพื่อค้นหาผู้มีอาการไข้ ให้รีบมาพบแพทย์

ทั้งเน้นย้ำกลยุทธ์ที่ 4 ให้ทุกอำเภอเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินใช้ควบคุมโรคไข้เลือดออก ดำเนินการตามแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ เพื่อควบคุมการระบาดของโรค และป้องกันไม่ให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม


สำหรับตามโรงเรียนให้ครูประจำชั้นคัดกรองเด็กทุกวันตอนเช้า หากมีไข้สูงให้หยุดเรียน แล้วส่งพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที พร้อมจัดตารางเวรครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน กำจัดลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนทุก 7 วัน พร้อมกับฉีดพ่นยาฆ่ายุงตัวแก่ หรือประสานเจ้าหน้าที่ อบต.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยเฉพาะจุดที่มียุงลายชุกชุมคือ ห้องน้ำ ห้องเรียน และบริเวณรอบโรงเรียน

ในช่วงที่มีการระบาดนี้ หากมีอาการป่วยหรือพบผู้ป่วยมีไข้ให้รีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุด เพราะโรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัส ยังไม่มียารักษาให้หาย ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง 3-7 วัน ซึมลง บางรายมีอาการคล้ายไข้หวัด หรืออุจจาระร่วงร่วมด้วย การรักษาเป็นการประคับประคองให้พ้นช่วงวิกฤต หากมาพบแพทย์ช้า หรือรักษาไม่ถูกต้อง อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ทำให้เสียชีวิตได้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...