xs
xsm
sm
md
lg

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ตั้งเป้าผลิตเมล็ดพันธุ์ดีกว่า 3,600 ตัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กาฬสินธุ์-ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ตั้งเป้าผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2562 กว่า 3,600 ตัน เดินหน้ารณรงค์งดเผาตอซังข้าว เหตุทำลายสารอาหารในดิน และสร้างปัญหามลพิษ พร้อมแนะนำชาวนาทำนาแบบดั้งเดิมและทำนาดำ เพื่อป้องกันปัญหาข้าวปลอมปน

บรรยากาศการทำนา ของชาวนาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นสมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ พื้นที่ประมาณ 11,400 ไร่ แบ่งเป็นปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 7,600 ไร่ ปลูกข้าวเหนียว กข.6 จำนวน 3,800 ไร่ กระจายในเขตใช้น้ำชลประทานลำปาว 2 อำเภอคือ อ.ยางตลาด และอ.กมลาไสย รวมทั้งนอกเขตชลประทานหรือนาน้ำฝนในเขต อ.คำม่วง อ.สมเด็จ และอ.นามน พบว่ามีการปักดำทำนากันเต็มพื้นที่ หลังจากมีฝนตกมาอย่างต่อเนื่องนานติดต่อกันกว่า 2 วัน ทำให้มีน้ำในการปักดำนา

นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการเมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่าฤดูกาลผลิตข้าวนาปี 2561 ที่ผ่านมาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ มีโควตาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ตามเป้าหมายจำนวน 3,900 ตัน แบ่งเป็นข้าวขาวดอกมะลิ 105 หรือข้าวเจ้าหอมมะลิจำนวน 2,000 ตัน ข้าวเหนียว กข.6 จำนวน 1,900 ตัน ทั้งนี้ เพื่อนำเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว จำหน่ายให้ชาวนาใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ สำหรับเพาะปลูกฤดูกาลผลิตปี 2562 ซึ่งได้จำหน่ายไปหมดแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
นายคารมย์  ขุนหล้า ผู้อำนวยการเมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

ในส่วนของโควตาการผลิตข้าวนาปีในฤดูกาลผลิตปี 2562 ตั้งเป้าผลผลิตข้าวพันธุ์ดีจำนวน 3,600 ตัน แบ่งเป็นข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 2,200 ตัน ข้าวเหนียว กข.6 จำนวน 1,100 ตัน และข้าวเหนียว กข.49 ในฤดูแล้งจำนวน 300 ตัน ก่อนเพาะปลูกได้รณรงค์ให้ชาวนาทำนาแบบดั้งเดิม งดเผาตอซังข้าว ไถกลบ 2 ครั้ง ทำนาดำ งดทำนาหว่าน ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน เป็นการลดการทำลายหน้าดินที่เป็นสารอาหารของต้นข้าว รวมทั้งลดปัญหาสร้างมลพิษ

การทำนาดำ ยังช่วยให้การคัดแยกพันธุ์ข้าวปลอมปนได้เป็นอย่างดี เพื่อจะได้ผลผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์จำหน่ายได้ราคาสูง โดยราคารับซื้อของศูนย์เมล็ดข้าวกาฬสินธุ์ในปี 2561 ข้าวขาวดอกมะลิ 105 รับซื้อในราคากิโลกรัมละ 18-19 บาท ขณะที่ข้าวเหนียว กข.6 รับซื้อในราคากิโลกรัมละ 13-14 บาท ซึ่งสูงกว่าตลาดรับซื้อทั่วไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...