xs
xsm
sm
md
lg

ด่านสะพานข้ามลาวที่หนองคายฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรถทุกคัน ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


หนองคาย - ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวเข้มฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อยานพาหนะทุกคันที่มาจากฝั่งลาว พร้อมทำจุดทำลายเชื้อ ป้องกันการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรที่กำลังระบาดใน สปป.ลาว ป้องกันการแพร่เชื้อสุกรในเมืองไทยนายสัตวแพทย์ จงเจริญ มากสุวรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ด่านกักกันสัตว์หนองคาย เปิดเผยว่า จากการที่ทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงได้สั่งให้จังหวัดชายแดนมีความเข้มงวดและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรจากประเทศเพื่อนบ้าน และห้ามนำเข้าสุกร เนื้อสุกร จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งในส่วนของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ที่จังหวัดหนองคาย โดยเฉพาะด่านกักกันระหว่างประเทศด่านหนองคาย ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อยานพาหนะที่จะเข้าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวทุกคัน

โดยในช่วงนี้ได้เพิ่มความเข้มข้นยาฆ่าเชื้อ 1 ลิตรต่อน้ำ 200 ลิตร จากเดิมยาฆ่าเชื้อ 1 ลิตร ต่อน้ำ 600 ลิตร เพื่อการป้องกันเชื้อโรคที่ติดมากับยานพาหนะที่จะเดินทางเข้าประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทำการฉีดพ่นผ่านระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ ตั้งแต่เปิดด่านฯ จนถึงปิดด่าน คือ 06.00-22.00 น.ทุกวัน


นายสัตวแพทย์ จงเจริญกล่าวต่อไปอีกว่า การนำเข้าสุกร และซากสุกรเข้ามาในประเทศผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แทบจะไม่มีเลย ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกทั้งลูกสุกร สุกรแม่พันธุ์-พ่อพันธุ์ และซากสุกร ซึ่งรถที่ขนสุกร ซากสุกรไปส่งประเทศเพื่อนบ้าน กลับมาต้องผ่านการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่ศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์แห่งแรก ที่อยู่ภายในบริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย ที่ก่อสร้างขึ้นตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ มั่นใจสามารถป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรไม่ให้เข้าประเทศไทย

นอกจากนี้ ปีนี้ยังได้ทำจุดทำลายเชื้อบริเวณหน้าทางเข้าอาคารผู้โดยสารขาเข้า โดยได้นำยาฆ่าเชื้อมารดผ้าให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศได้เหยียบ เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคระบาดที่อาจจะติดมากับผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศอีกด้วย

นายสัตวแพทย์ จงเจริญกล่าวในตอนท้ายว่า ช่วงนี้ต้องขอความร่วมมือผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่หนึ่ง ทั้งชาวไทย ชาวลาว รวมไปถึงนักท่องเที่ยว ห้ามนำผลิตภัณฑ์ อาหาร ที่มีส่วนผสมของเนื้อสุกรเข้ามาอย่างเด็ดขาด หากพบจะทำการตรวจยึดเพื่อนำไปทำลายทั้งหมด


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...