xs
xsm
sm
md
lg

เวทีเลือก ปธ.สทท.ปั่นป่วนทั้งเชียงใหม่-ลำปาง แรงถึงขั้นวอล์กเอาท์-จวกพฤติกรรมตลาดล่างซ้ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เชียงใหม่/ลำปาง - สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯปั่นป่วนทั้งเชียงใหม่ และลำปาง..5 สมาคมฯธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ชี้คำสั่งตั้งกรรมการสรรหาประธานฯไม่ชอบ ขณะที่ลำปาง แรงถึงขั้นวอล์กเอาท์จากที่ประชุมไม่พอ โพสต์เฟซฯชี้เป็นเวทีสรรหาตลาดล่างซ้ำ

นายวิทยา พงษ์ศิริ อุปนายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพงศ์ศักดิ์ อินธรรม เลขาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ และตัวแทน สมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย ยื่นหนังสือจาก 5 สมาคมฯ ต่อนายนภดล อาวุธกรรมปรีชา นายทะเบียนธุระกิจ นำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) ระหว่างงานวันมัคคุเทศก์ไทย ปี 62 เมื่อวานนี้(21 มิ.ย.)

เพื่อคัดค้านการเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(สทท.)จ.เชียงใหม่ เนื่องจากถูกตัดสิทธิ์ในการลงคะแนนสรรหา ทั้งที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาตลอด จึงถือว่าองค์ประชุมไม่ครบ การเลือกตั้งไม่ชอบธรรม เพื่อส่งต่อไปยังรัฐนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นใหม่หลังจากที่ได้ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. มาแล้ว

ส่วนที่ลำปาง นายประยูร แก้วเดียว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือเขต 1 ได้เป็นประธานกรรมการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลำปาง วานนี้(21 มิ.ย.)ที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง โดยมีตัวแทนของสมาคมที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 4 สมาคม เข้าร่วมคือ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง , สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.ลำปาง , สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ และสมาคมท่องเที่ยว เมืองง้าวเงิน

นายประยูร ในฐานะประธานกรรมการสรรหา ได้เริ่มด้วยการแนะนำผู้สมัครรวม 2 คนคือ นางสุมาลี จังเกษม เจ้าของธุรกิจร้านอาหาร ห้องประชุม นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.ลำปาง และนางวลีรัตน์ ชเนลล์ ทายาทร้านขายสินค้าของกินของฝากในจังหวัดลำปาง และเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ชุดที่หมดวาระไป อุปนายกคนที่4 ของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนครลำปาง รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดลำปางในเครือข่ายเศรษฐกิจ เลขาฯชมรมช่างภาพจังหวัดลำปาง กรรมการกลุ่มเซรามิก จากนั้นได้ให้ผู้สมัครทั้ง 2 คนแสดงวิสัยทัศน์

อย่างไรก็ตามนายอธิภูมิ กำธรวรรินทร์ อุปนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.ลำปาง ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการสรรหาขอใช้สิทธิในการสอบถามขั้นตอนหรือระเบียบต่างๆเพื่อให้การสรรหาเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศ และเพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนตามมา และต้องการให้มีการแนะนำกรรมการสรรหาแต่ละคน

แต่ประธานฯคือนายประยูร ไม่อนุญาตให้นายอธิภูมิ พูด โดยระบุว่า..ไม่ใช่การอภิปราย แต่เป็นการเลือกตั้ง ดังนั้นให้มีเฉพาะการเลือกตั้งเท่านั้น ทำให้เกิดการโต้เถียงกันในประเด็นดังกล่าวก่อนที่ประธานฯจะสั่งให้ปิดไมค์

จากนั้นผู้สังเกตุการณ์ได้สอบถามผู้สมัครในบางประเด็น ซึ่งประธานฯ อนุญาตให้สอบถามเฉพาะผู้สมัคร แต่ไม่อนุญาตให้มีการซักถามเรื่อง อื่นๆ แต่อย่างใด

เมื่อผู้สมัครฯทั้งสองคนได้ตอบคำถามของผู้สังเกตุการณ์แล้ว ประธานฯ ได้ขอให้มีการลงคะแนน แต่ระหว่างนั้นกรรมการสรรหาฯ ขอให้มีการชี้แจงขั้นตอนอีกครั้ง แต่ประธานฯ ไม่ยอม จนเกิดการโต้เถียงกันอีก สุดท้ายกรรมการสรรหาในส่วนของสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.ลำปาง พร้อมกรรมการ ได้วอล์กเอาท์ออกจากห้องประชุม ขณะเดียวกันผู้สมัครคือ นางสุมาลี จังเกษม ก็ขอถอนตัวจากการสมัครและเดินออกจากห้องประชุมเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตามประธานฯ ได้ให้กรรมการสรรหาที่เหลือจาก 3 สมาคมฯลงคะแนนต่อ ซึ่งมีการได้ลงคะแนนให้หมายเลข 2 คือนางนางวลีรัตน์ ชเนลล์ เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

หลังจากนั้นนายอธิภูมิ กำธรวรรินทร์ อุปนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางสุมาลี จังเกษม ผู้สมัคร ได้มีการตั้งโต๊ะชี้แจงกรณีดังกล่าวที่ห้องสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

นายอธิภูมิ ได้กล่าวว่า การสรรหาครั้งนี้ไม่โปร่งใสตั้งแต่เริ่มขบวนการ ซึ่งจริงๆแล้วก่อนจะมีการสรรหา ประธานฯจะต้องเชิญกรรมการสรรหามาประชุม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทั้งเรื่องระเบียบ ตัวบุคคล และกรรมการสรรหาว่ามีคุณสมบัติถูกต้องหรือไม่ แต่ไม่มีการดำเนินการ ประธานฯแจ้งเพียงวันที่จะมีการสรรหา และขั้นตอนการสรรหาก็ควรจะมีการแนะนำคณะกรรมการสรรหาให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบ เปิดโอกาสให้กรรมการสรรหาสอบถามเสนอแนะทักท้วงวิธีการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบ แต่ประธานกับไม่อนุญาตให้กรรมการสรรหาพูดหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

และที่สำคัญจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานคุณสมบัติของกรรมการสรรหาก็ไม่ถูกต้องทั้งหมด นายกบางสมาคมฯไม่ทราบเรื่องที่มีการนำชื่อเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกดรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บางสมาคมฯไม่มีการดำเนินกิจการ และหมดวาระไปแล้ว แต่ก็ยังสามารถมาลงคะแนนสรรหาในครั้งนี้ได้

“ทางสมาคมฯ จะทำเรื่องโต้แย้งและร้องเรียนไปยังสภาฯใหญ่ และอาจจะส่งศาลปกครอง ซึ่งจะได้รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆอีกครั้ง”

ส่วนทางด้านนางสุมาลี ผู้สมัครที่ถอนตัวกล่าวว่า ตนเองรับไม่ได้ที่ขบวนการสรรหาไม่เป็นไปตามระเบียบ เมื่อเริ่มต้นผิดแบบนี้จะทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆได้อย่างไร ซึ่งตนไม่ยอมรับในกระบวนการสรรหาที่ไม่ถูกต้อง ทั้งกรรมการสรรหาที่ไม่ถูกต้องแม้แต่ตัวผู้สมัครเองก็มีคุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสภาฯด้วย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...