xs
xsm
sm
md
lg

รองเลขาฯ อีอีซีย้ำแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คืบเป็นไปตามกรอบของเวลา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวศรีราชา - รองเลขาฯ อีอีซี ย้ำโครงการแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก แม้จะมีปัญหาอุปสรรค แต่สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลาที่วางไว้ แนะทุกภาคส่วนต้องช่วยกันและทำความเข้าใจกับโครงการ แนะประชาชนในพื้นที่ฉกฉวยโอกาสจากโครงการฯ แทนการรอรับการหยิบยื่นโอกาส

วันนี้ (19 มิ.ย.) เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดงาน “เสวนาวิชาการภาคชุมชน การพัฒนาอีอีซีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและนำพาความยั่งยืนสู่ชุมชน 7" ณ ห้องประชุมใหญ่ (เธียเตอร์) ศูนย์สวัสดิการ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีวิทยากรที่ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นางทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) พร้อมด้วย ดร.สมนึก จงมีวศิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีผู้นำชุมชน ชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง และนักศึกษาร่วมฟังเสวนาในครั้งนี้

นางทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ได้ดำเนินการพัฒนาไปทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ได้เน้นด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ

การดำเนินการในช่วงแรกนั้นคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้ว เช่น รถไฟความเร็วสูง สนามบินอู่ตะเภา ขยายท่าเรือมาบตาพุด ขยายท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO ซึ่งปัจจุบัน ทุกโครงการมีความก้าวหน้าได้มีการดำเนินการเป็นไปตามกรอบของเวลาที่วางไว้

นอกจากนั้น ยังมีแผนจะพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งมีการเตรียมพื้นที่ไว้เพื่อรองรับอุตสาหกรรมต่างๆ ไว้แล้ว โดยจะเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะให้สิทธิประโยชน์ เพื่อรองรับโครงการเมกะโปรเจกต์ ทั้ง 5 โครงการ และรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจะมีนิคมอุตสาหกรรมเป็นพื้นฐานในการรองรับ โดยช่วงนี้มีกว่า 30 โครงการในพื้นที่อีอีซี 3 จังหวัดภาคตะวันออก โดยมีการยกระดับไปแล้ว 21 นิคมอุตสาหกรรม เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับอีอีซี

นางทัศนีย์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนทางด้านสังคมนั้นได้มีการคิดกันว่าจะทำอย่างไร ให้ประชาชนสามารถอยู่ดีกินดี ด้านสาธารณสุข และด้านการศึกษา โดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคนให้รองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งภายใน 5 ปีนี้ เราต้องการแรงงาน จำนวน 4.75 แสนคน ในการรองรับ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการจะมีการดำเนินการอย่างไรที่จะพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องต่อความต้องการของแรงงานในด้านต่างๆ ส่วนด้านเกษตรกรรมนั้นก็ได้มีการทำงานร่วมกันกับกระทรวงเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตลอดไป

“ตามเป้าหมายในปี พ.ศ.2580 หากเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ทุกอย่างจะต้องหลุดจากกับดัก เช่น กับดักรายได้ปานกลาง ความเหลื่อมล้ำทางสังคมระหว่างคนจนกับคนรวยให้น้อยที่สุด ที่สำคัญความสมดุลของการพัฒนาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมจะต้องพัฒนาควบคู่กันไป”

นางทัศนีย์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาการดำเนินการต่างๆ มีปัญหาอุปสรรคมาโดยตลอด แต่เมื่อเรามี พ.ร.บ.อีอีซี จึงสามารถจะปลดล็อกในการทำงานต่างๆ ได้ อย่างครอบคลุมทั้ง 73 มาตรา เพราะได้นำปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็นแบบอย่าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งทุกภาคส่วนต้องช่วยกันทำความเข้าใจ และเข้าใจ พ.ร.บ.อีอีซีให้มากขึ้น เพื่อให้กลไกในการขับเคลื่อนอีอีซีได้บรรลุเป้าหมายในทุกมิติที่วางไว้

สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อีอีซี ทั้ง 3 จังหวัด สามารถฉกฉวยโอกาสได้จาก เมกะโปรเจกต์เหล่านี้ได้อย่างสบาย อยากให้ประชาชนในพื้นที่เปลี่ยนความคิดใหม่ว่าเราะจะทำอย่างไรจึงจะมีรายได้ แทนที่จะมาคิดว่าคนในพื้นที่จะได้อะไรจากโครงการอีอีซี เช่น จังหวัดชลบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จะทำอย่างไรที่จะสามารถยกระดับในการพัฒนาแหล่งทองเที่ยวและประชาชนมีรายได้ที่จะเพิ่มขึ้น

ด้าน ดร.สมนึก จงมีวศิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า โครงการอีอีซี.นั้น ประชาชนพร้อมให้การสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการที่ดี และสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ แต่การจะพัฒนาหรือก่อสร้างโครงการใดๆในพื้นที่ ควรสอบถามความคิดเห็นของประชาชนให้พื้นที่บ้าง เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้โครงการดังกล่าว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบ และความเลื่อมล้ำ ในภายหลัง

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...