xs
xsm
sm
md
lg

รู้ยัง! ปิดป่างดท่องเที่ยวพักผ่อนในป่าภูหลวง ฟื้นธรรมชาติรักษาระบบนิเวศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เลย - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงประกาศปิดการเข้าศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวพักผ่อนในป่าภูหลวง เพื่อรักษาระบบนิเวศฟื้นฟูความสมบูรณ์ของผืนป่า

รายงานข่าวแจ้งว่า นายเพิ่มศักดิ์ กนิษฐชาต หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย ได้นำประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยแพร่เพื่อแจ้งให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบว่า ทางกรมอุทยานฯ ปิดการเข้าศึกษาธรรมชาติและพักแรมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย.เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เนื่องจากขณะนี้ได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน การเดินทางเข้าศึกษาธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจึงไม่สะดวก เป็นไปด้วยความยากลำบาก สภาพเส้นทางที่มีความคดเคี้ยวสูงชัน ถนนลื่น รวมทั้งกิ่งไม้หักร่วงจากลมพายุ อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ที่เข้าไปศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ดังกล่าว และยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศที่สำคัญภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงได้

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าไปศึกษาธรรมชาติ ลดการรบกวนถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของช้างป่า และเปิดโอกาสให้ระบบนิเวศภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงได้ฟื้นฟูตามกลไกธรรมชาติเป็นระบบนิเวศที่คงความสมบูรณ์ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 67 และมาตรา 161 แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 รวมทั้งมาตรา 3 และมาตรา 106 แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จึงปิดการเข้าศึกษาธรรมชาติและพักแรมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย และจำกัดยานพาหนะที่จะเข้ามาศึกษาธรรมชาติ โดยห้ามมิให้ใช้พาหนะประเภทจักรยานยนต์ และจักรยาน

นักศึกษาธรรมชาติสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย โทรศัพท์ 08-5272-5946


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...