xs
xsm
sm
md
lg

มุกดาหารเปิดศูนย์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคฯ มุ่งป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรระบาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
มุกดาหาร - เปิดแล้ว ศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร มุ่งป้องกันสกัดการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เหตุมุกดาหารเป็น 1 ใน 16 จังหวัดที่เสี่ยงสูงต่อการระบาดโรคเข้าประเทศ

วันนี้ (14 มิ.ย. 62) ที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานพิธีส่งมอบ และเปิดศูนย์ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ซึ่งมี พ.อ.สวราชย์ แสงผล รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2

นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ, นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวะปติ ปศุสัตว์เขต 4, นายสมพร เจิมพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ท่านคำจัน สีดาวง รองหัวหน้าแผนกกสิกรรมป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ร่วมในพิธีส่งมอบ

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารเมืองชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง เป็นประตูสู่อินโดจีน เป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงสุกรประมาณ 60,000 ตัว การเลี้ยงสุกรมีทั้งระบบปิดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเลี้ยงสุกรที่ดีจากกรมปศุสัตว์ และการเลี้ยงสุกรระบบเปิดของเกษตรกรรายย่อยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรค เนื่องจากระบบการจัดการและป้องกันโรคยังไม่ได้มาตรฐาน หากเกิดการระบาดของโรคจะสร้างความเสียหายมูลค่าหลายสิบล้านบาท
นายสัตวแพทย์ สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์

จากการรายงานของปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เป็น 1 ใน 16 จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของโรคเข้าประเทศ เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดมุกดาหารนับว่ามีโอกาสที่ดี ที่กรมปศุสัตว์ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกจังหวัดมุกดาหารในการก่อสร้างศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการระบาดของโรคเข้าสู่ประเทศ

ด้านนายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมต่ออุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ของประเทศไทย จะมีมูลค่ามหาศาลนับแสนล้านบาท และยังไม่นับรวมผลกระทบด้านสังคม และความมั่นคงด้านอาหารของประเทศที่จะเกิดขึ้นหากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ African Swine Fever หรือ ASF ระบาดเข้ามาสู่ประเทศไทย จึงต้องมีแผนรับมือที่ดี เพราะจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปี

กรมปศุสัตว์จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาดเข้าสู่ประเทศไทยขึ้น ด้วยการสร้างศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ ตามความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เป็นมาตรการที่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้าสู่ประเทศได้ และที่น่ายินดีที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทย และอนุมัติแผนดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติ


ทั้งนี้ ศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยมีบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง ซึ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 และแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งาน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 2 ล้านบาท


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...