xs
xsm
sm
md
lg

สปสช.เขต 7 ขอนแก่นรับฟังความเห็นประชาชน ปรับพัฒนาระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ขอนแก่น - สปสช. เขต 7 ขอนแก่น จัดรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ปี 62 เพื่อพัฒนาระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า พร้อมรับข้อเสนอเพิ่มสิทธิประโยชน์น้ำมันกัญชาเพื่อรักษาโรค และเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการแพทย์แผนไทย

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.62 ณ โรงแรมอวานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จัดรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ปี 2562 เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมี นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น เป็นประธานในงาน

นางจิรภา ธีระกนก ประธานคณะทำงานรับฟังความคิดเห็น ระดับเขต ปี 2562 กล่าวถึงการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจำปี 2562 เกิดขึ้นภายใต้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 18(13) ที่กำหนดให้สำนักงานจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เป็นประจำทุกปีเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปไปพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

การรับฟังความคิดเห็น ในปี 2562 มีการแบ่งกลุ่มรับฟังความคิดเห็นรายประเด็น 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ประเด็นด้านประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข และประเด็นด้านมาตรฐานบริการสาธารณสุข กลุ่มที่ 2 ประเด็นด้านการบริหารจัดการสำนักงาน และประเด็นด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มที่ 3 ประเด็นด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและพื้นที่/กองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long term care : LTC)

ขณะที่กลุ่มที่ 4 เป็นประเด็นด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และประเด็นด้านการรับรู้และคุ้มครองสิทธิ และกลุ่มที่ 5 ประเด็นปัญหาในพื้นที่ : การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น กล่าวว่า หลังจากรับฟังความคิดเห็นทั่วไปในระดับเขตแล้ว สปสช.เขต 7 ขอนแก่น จะนำข้อคิดเห็นที่เสนอจากเวทีการรับฟังความคิดเห็น เสนอต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อผลักดันประเด็นข้อเชิงเสนอนโยบายที่สำคัญ สู่การสร้างนโยบายสาธารณะด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศ

สำหรับข้อคิดเห็นที่สามารถแก้ไขได้ในระดับพื้นที่ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น จะนำไปเสนอต่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาแก้ไขต่อไป ซึ่งที่ผ่านมา ข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นได้รับการแก้ไขไปแล้ว เช่น การส่งต่อผู้ป่วยข้ามจังหวัด การดูแลสุขภาพผู้ต้องขังโดย สปสช. ได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขทั้ง 4 จังหวัดในพื้นที่ (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) จัดการตรวจสุขภาพผู้ต้องขังในพื้นที่ เป็นต้น

โดยผลจากการรับฟังความคิดเห็นที่จะต้องมีการนำไปพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น ขอให้ สปสช. เพิ่มสิทธิประโยชน์น้ำมันกัญชาเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาพยาบาล หลังจากที่รัฐบาลปลดล็อกให้สามารถใช้น้ำมันกัญชาในการรักษาพยาบาลได้ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

คือ การปรุงยาเฉพาะราย การให้บริการรักษาพอกยา สุมยา แช่ยา เผายา และการให้บริการ 4 โรคหลัก คือ ไมเกรน ข้อเข่าเสื่อม อัมพฤกษ์อัมพาต และโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ เนื่องจากเป็นบริการที่แพทย์แผนไทยให้บริการแก่ผู้ป่วยอยู่จริง แต่ไม่สามารถเบิกค่าชดเชยจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านยาต้านไวรัส และวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ทุกสายพันธุ์ การปรับเพิ่มเพดานเงินชดเชยค่าบริการการส่งต่อกรณีผู้ป่วยนอกของกระทรวงสาธารณสุขให้เพิ่มขึ้นตามอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ สปสช. ต้องให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และเครือข่ายผู้ป่วย เพื่อการเป็นเจ้าของระบบร่วมกัน ขอให้เพิ่มสิทธิประโยชน์การครอบฟันการรักษารากฟัน

นอกจากนี้ สปสช.ควรจัดระบบดูแลคนพิการ เพื่อให้สามารถฟื้นฟูคุณภาพชีวิต โดยมีผู้ช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับค่าตอบแทน คล้ายกับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยเป็นการจ้างงานในระดับตำบล และมีการจ่ายค่าแรงขั้นต่ำคล้ายกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการ โดยดำเนินการผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หรือกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เป็นต้น


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...