xs
xsm
sm
md
lg

ชาวนาด้วงร่วมกำจัดวัชพืชฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนองพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ ๙

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เลย - พ่อเมืองเลย นำข้าราชการ ประชาชนชาว อ.นาด้วง ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมใจกันจัดกิจกรรมดูแล บำรุงรักษา และกำจัดวัชพืช เพื่อสนองพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ ๙
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
วันนี้ (12 มิ.ย.) ที่สำนักงานเทศบาลตำบลนาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมดูแล รักษาและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย นายกฤษฎา โพธิ์ชัย นายอำเภอนาด้วง พร้อมด้วยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายกฤษฎา โพธิ์ชัย นายอำเภอนาด้วง กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และครอบคลุมทั้งในส่วนของการจัดการแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ การสำรวจสิ่งกีดขวางทางน้ำ และการแก้ปัญหาผักตบชวา รวมทั้งวัชพืชต่างๆ ที่เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขจัดการเรื่องน้ำ


ทั้งนี้ อำเภอนาด้วง พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ต่างตระหนักถึงความสำคัญ และคุ้มค่าของแหล่งทรัพยากร จึงมุ่งมั่นที่จะร่วมโครงการจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมขาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมใจกันจัดกิจกรรมดูแล บำรุงรักษา และกำจัดวัชพืช เพื่อสนองพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันอนุรักษ์ บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เกิดการปรับปรุงสภาพแหล่งน้ำสาธารณะ สามารถใช้ประโยชน์เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาของเทศบาลตำบลนาด้วง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...