xs
xsm
sm
md
lg

เปิดบันทึกลับ คนริมเหมืองทองพิจิตร ถึงขั้นขออพยพ-ประกาศเขตควบคุมมลพิษมาแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พิจิตร - ชาวบ้านริมเหมืองทองพิจิตร เผยหลังนายกฯ ใช้ ม.44 สั่งปิดเหมืองทอง จนถึงวันนี้ทุกอย่างยังนิ่ง-กระบวนการฟื้นฟูพื้นที่และขุมเหมืองยังไม่เกิด บอกเคยเรียกร้องถึงขึ้นขออพยพ-ประกาศเขตควบคุมมลพิษมาแล้ว แต่เรื่องไม่คืบ

ขณะที่ปัญหาการใช้อำนาจ ม.44 สั่งปิดเหมืองทองอัครา หรือเหมืองทองพิจิตร ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 เป็นต้นมา ก่อนที่บริษัทจะมีการยื่นอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องค่าเสียจากรัฐบาลไทย และล่าสุดถูกนำมาใช้เป็นประเด็นโจมตี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.อยู่ในขณะนี้นั้น

อย่างไรก็ตาม นางธัญนันท์ พงษา - น.ส.ธัญญารัศมิ์ สินธรธรรมทัช ในนามแกนนำชาวบ้านรอบเหมืองทองพิจิตร ได้ทำหนังสือถึง รมว.อุตสาหกรรมฯ ลงวันที่ 28 มี.ค. 2561 โดยอ้างถึงหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 58 ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม ลงเลขที่รับที่ 33 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เรื่องขออพยพออกจากภูมิลำเนา ที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินและขอให้ประกาศพื้นที่การทำเหมืองแร่ทองคำ และโดยรอบเป็นพื้นที่พิบัติภัยขั้นรุนแรงเพื่อเร่งหามาตรการป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน

นางธัญนันท์ - น.ส.ธัญญารัศมิ์ ระบุเนื้อหาในหนังสือดังกล่าวว่า ตั้งแต่ คสช.ได้มีคำสั่งที่ 72/2559 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2559 ให้มีการยกเลิกการให้สัมปทานทำเหมืองทองคำทั่วประเทศ และให้มีการฟื้นฟูสุขภาพ-สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทำเหมือง อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบัน (28 มี.ค. 2561) ยังไม่มีการฟื้นฟูผลกระทบจากการทำเหมืองทองคำแต่อย่างใด เช่น การไม่ถมขุมเหมืองและไม่มีการฟื้นฟูผลกระทบต่างๆ ขณะที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่ได้ดำเนินการฟื้นฟู ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามคำสั่ง คสช.

นอกจากนั้นยังปรากฏว่า ทางจังหวัดพิจิตรได้ยุติการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านน้ำ ด้านพืช-ผัก ซึ่งเคยดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในเครือข่ายฯ ทำให้ชาวบ้านในเครือข่ายผู้ป่วยผลจากการทำเหมืองทองพิจิตร และเพชรบูรณ์ ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก และเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิชุมชน เนื่องจากมีผู้ที่ได้รับผลกระทบในหลายชุมชนรอบเหมืองทอง

ดังนั้น เครือข่ายผู้ป่วยจากการทำเหมืองทองพิจิตร ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เขตพิจิตร เพชรบูรณ์ ที่ได้ต่อสู้เพื่อให้มีการปิดเหมืองและฟื้นฟูสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี 2550 จึงได้จัดทำแผนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมขึ้นมา เพื่อให้มีการดำเนินการฟื้นฟูและแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆโดยเร่งด้วย

โดยกระบวนการฟื้นฟูทุกกิจกรรมต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ป่วยจากทำเหมืองแร่ทองคำพิจิตรและเพชรบูรณ์ เพื่อทำให้ยุติความแตกแยกในสังคมและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง จึงขอเรียกร้องดังนี้

1. ให้รัฐบาลประกาศพื้นที่เหมืองและรอบเหมือง เป็นเขตควบคุมมลพิษ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2535, 2. ให้รัฐบาลอพยพชาวบ้าน โดยตั้งงบประมาณเพื่ออพยพเหมือนกับเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง เยียวยาชดเชยความเสียหายแก่ชาวบ้าน, 3. จัดหาน้ำสะอาดและการเกษตร

4. ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณเหมือง ด้วยการแก้ไขบ่อเก็บกากแร่รั่วซึม และป้องกันไม่ให้น้ำบริเวณเหมืองทองออกสู่ภายนอกทั้งน้ำผิวดินและใต้ดิน, ยุติการรบกวนธรรมชาติรอบๆเหมือง, กลบขุมเหมืองทุกขุม ได้แก่ บ่อตะวัน (บ่อ CH) บ่อจันทรา (บ่อ D) บ่อชาตรีเหนือ (บ่อ Q และ บ่อ A), ให้แก้ไขปัญหากองมูลหินดินทรายในเหมือง โดยให้กำจัดและปรับพื้นที่ใด้คืนสู่สภาพเดิม, ให้แก้ไขปัญหาคันดินบริเวณเหมืองที่นำดินและหินจากุมเหมืองมาสร้าง โดยให้กำจัดและปรับพื้นที่คืนสู่ธรรมชาติและปลูกไม้คลุมดิน, ให้จัดการบ่อกักเก็บกากแร่ทั้ง 2 บ่อ ได้แค่ บ่อ TSF1 และ TSF2 โดยการขุดลอกนำสารพิษและผิวดินไปกำจัดและให้ฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม, ฟื้นฟูป่าเขาหม้อซึ่งเป็นป่าไม้ถาวร ตามเดิม

5. ที่สาธารณประโยชน์ ให้ฟื้นฟูเส้นทางตาหวาย-อ่างหิน เขตบ้านหนองระมาน หมู่ 3 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ซึ่งบริษัทสร้างบ่อ TFS 2 ทับ และทำลายสภาพทางสาธารณะตั้งแต่ปี 2552 ให้คืนสู่สภาพเดิม, ฟื้นฟูที่สาธารณะ เป็นทุ่งสัตว์และหนองน้ำสาธารณะ คืนสู่สภาพเดิม, บริเวณเชิงเขาหม้อซึ่งไม่ได้มีการอนุญาตจากหน่วยงานรัฐ และมีการบันทึกของ อบต.เขาเจ็ดลูก ระบุว่า ต้นทางของเส้นทางดังกล่าวได้ทำลายสภาพจนสิ้นเชิง ตั้งแต่ปี 52, ฟื้นฟูทางสาธารณะ บ้านดงหลง หมู่ 8 (ติดที่ดินยายแพง) ต.ท้ายดง อ.วังโปร่ง เพชรบูรณ์ ที่บริษัทฯ ขุดเหมืองบ่อ D บนทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

6. การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม นอกเขตการทำเหมือง 7. การฟื้นฟูสังคม ให้ยุติพฤติกรรมยุยงหรือทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม พร้อมกับจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ ขึ้นมา 8. ฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยการรักษาผู้ที่มีสารพิษและโลหะหนักในร่างการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยวิธีการรักษาแพทย์สมัยใหม่, จัดหาผักปลอดสารพิษให้เพียงพอต่อการบริโภค, จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อขับสารพิษออกจากร่างกาย, แก้ปัญหาการขาดแคลนถังบรรจุน้ำในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ โดยใหช้เงินจากกองทุนพัฒนา และการใช้เงินดังกล่าว จะต้องตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของชาวบ้านต่อผลกระทบจากการทำเหมือง

ล่าสุด น.ส.ธัญญารัศมิ์ สินธรธรรมทัช กล่าวกับผู้สื่อข่าวเพียงว่า วันนี้ทุกอย่างภายในชุมชนรอบเหมือง ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ยังเหมือนเดิม ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้าน หรือแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้อง เหมืองก็ปิดทำการ แต่ยังพอมีคนงานดูแลทรัพย์สินอยู่
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...