xs
xsm
sm
md
lg

เดินหน้าเต็มตัว! เทศบาลฯ จับมือศิลปินขัวศิลปะ ปั้น Chiangrai Terminal of Art-ทำเชียงรายเป็นเมืองศิลปะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เชียงราย - เทศบาลนครเชียงรายจับมือศิลปินสมาคมขัวศิลปะ เดินหน้าปั้น Chiangrai Terminal of Art นำศิลปะร่วมสมัยส่งเสริมการท่องเที่ยว-ทำ “เชียงรายเป็นเมืองศิลปะ”

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยอาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย ได้นำเจ้าหน้าที่และตัวแทนศิลปินชาวเชียงรายร่วมประชุมหารือ-ลงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 1 ถนนประสพสุข เทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย เพื่อวางแผนพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปะแห่งใหม่ของเชียงราย ภายใต้แนวคิดสถานีขนส่งแห่งศิลปะ หรือ "Chiangrai Terminal of Art" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปะอย่างแท้จริง

อาจารย์สุวิทย์เปิดเผยว่า แนวคิดดังกล่าวเป็นการสานต่อแนวคิดของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัตน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย และผู้นำศิลปินขัวศิลปะ ที่พยายามสร้างพื้นที่ทางด้านศิลปะใจกลางเมืองเชียงราย พร้อมทั้งสอดแทรกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แก่นักท่องเที่ยวและคนทั่วไป รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์เมืองศิลปะอย่างยั่งยืน

จากการหารือ เบื้องต้นจะมีการปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบสถานีขนส่งฯ เช่น ป้ายชานชาลาให้เป็นป้ายแห่งศิลปะ อาคารห้างร้าน ถนนเข้าสู่สถานีฯ การออกแบบเสาสัญญาณไฟจราจรฯ ฯลฯ ซึ่งหากแล้วเสร็จจะเป็นสถานีขนส่งแห่งแรกของประเทศไทยที่มีความเป็นศิลปะที่งดงามและเสริมสร้างภาพลักณ์ความเป็นเชียงรายเมืองศิลปะ อันเป็นการนำมิติทางด้านศิลปะร่วมสมัยเข้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวได้

สำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก่อสร้างด้วยงบประมาณ 80 ล้านบาท เป็นอาคารสูง 4 ชั้น ปัจจุบันมีรถเมล์โดยสาร-รถสองแถวกว่า 300 คัน หมุนเวียนเข้ารับส่งผู้โดยสารตามเส้นทางต่างอำเภอของ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา จ.ลำปาง และ จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ เมื่อปลายปี 2561 ที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงราย, อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของสมาคมขัวศิลปะ พร้อมด้วยอาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย ได้นำศิลปินวาดภาพบนผนังในลักษณะศิลปะบนกำแพง หรือวอลอาร์ต ด้านหนึ่งของสถานีขนส่งผู้โดยสารดังกล่าว ภายใต้ชื่อ "นครแห่งศิลปวัฒนธรรมและความผาสุก" ความยาวประมาณ 24 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ขนานไปกับถนนประสพสุขใจ ซึ่งก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่ผ่านไปมาเป็นอย่างมาก กระทั่งมีโครงการ Chiangrai Terminal of Art ซึ่งคาดว่าจะสร้างสีสันและความงดงามให้กับสถานีแห่งนี้มากขึ้น

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...