xs
xsm
sm
md
lg

เจอปัญหาใช้หลักฐานเวียนยื่นแจ้งครอบครองกัญชาที่อุดรฯ ขณะยอดแจ้ง 239 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อุดรธานี - ยื่นแจ้งครอบครองกัญชาวันสุดท้ายที่อุดรฯ คึกคัก รวมแล้วมากถึง 239 ราย แต่พบปัญหาการใช้หลักฐานเวียน และไม่มีใบรับรองแพทย์

ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุดรธานีรายงานว่า ตลอดทั้งวันนี้ (21 พ.ค. ) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเปิดเป็นจุดรับแจ้งครอบครองกัญชา เพื่อไม่ต้องรับโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งเปิดให้บริการเป็นวันสุดท้าย บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักตลอดทั้งวัน มีประชาชนเดินทางมายื่นแจ้งครอบครองอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยเจ้าหน้าที่รับแจ้งได้ให้ผู้มาแจ้งแสดงคิวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำหรับการมาแจ้งครอบครองนั้น เจ้าหน้าที่จะให้ผู้มาแจ้งกรอกเอกสารให้เรียบร้อยและมารับบัตรคิว จากนั้นได้เรียกตามคิวเพื่อตรวจสอบเอกสารและให้เข้าไปแจ้งการครอบครอง ซึ่งประชาชนที่ต้องการมารับแจ้งต่างต้องยืน นั่ง นอน รอคิวเรียกตัวของตัวเอง ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าว เพื่อหวังว่าจะได้แจ้งครอบครองกัญชาอย่างถูกต้อง

โดยล่าสุดเมื่อเวลา 16.30 น. สรุปผลมีประชาชนมาขอจดแจ้งจำนวน 239 ราย และปัญหาที่พบส่วนใหญ่นั้น คือปัญหาการใช้หลักฐานเวียน และไม่มีใบรับรองแพทย์

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในวันเดียวกัน สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี และ ป.ป.ส.ภาค 4 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด และขับเคลื่อนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดอุดรธานี เป้าหมายเป็นผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบล ครอบคลุม 156 ตำบล ที่ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี


โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด และขับเคลื่อนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดอุดรธานีในระดับตำบล และมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การบรรยายสถานการณ์ยาเสพติดและการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 แนวทางการขับเคลื่อนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในระดับพื้นที่

ตลอดจนการพัฒนากลุ่มไลน์ที่มีประสิทธิภาพ และแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติดและขับเคลื่อนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน จำนวน 1,880 หมู่บ้าน และ 6 ชุมชน จำนวนเครือข่ายฯ ทั้งหมด 1,886 คน ในอนาคตต่อไป

ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล จะทำหน้าที่ในการสำรวจและเก็บข้อมูล ผู้ป่วย 40 กลุ่มโรค กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และแพทย์แผนไทย หรือหมอพื้นบ้าน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยฯ กับศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดอุดรธานี (สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี) อีกด้วยSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...