xs
xsm
sm
md
lg

องคมนตรี​ ตรวจเยี่ยมการดูแลผู้สูงอายุใน​ รพ.สมเด็จพระยุพราช​สระแก้ว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
สระแก้ว - ​องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดูแลประชาชน​ รวมทั้งระบบบริการผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว


วันนี้​(29 มี.ค.)​ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว พร้อมด้วย พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช, ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
รวมทั้งนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 6 ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม​ พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช​ จ.สระแก้ว และให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งรับฟังและร่วมแก้ปัญหาการพัฒนาโรงพยาบาลฯ


โดยเป็นการดำเนินงานตามพระราชปณิธานของ​ ในหลวง​รัชกาลที่​ 10​ ที่ต้องการให้โรงพยาบาลเป็นมากกว่าโรงพยาบาล ที่ต้องทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ในการพัฒนาชุมชนและพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว จัดหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น, ประเมินกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ, คัดกรองผู้สูงอายุ ให้เป็น“ผู้สูงวัยสุขภาพดี ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย”


และส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในด้านต่างๆ อาทิ แพทย์แผนไทย, อาหาร, โภชนาการ, การออกกำลังกาย และการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล, การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแก่ผู้ดูแลและผู้สูงอายุในชุมชน, พัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) และแกนนำผู้สูงอายุเพื่อดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชน เป็นต้น


โดยในปี 2563-2565 ได้เตรียมจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยที่บ้านและผู้สูงวัยระยะยาว” เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการดูแลส่งเสริมสุขภาพ การใช้เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงในชุมชน รวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยภายในบ้าน ให้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ และการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ด้านสมุนไพร


สำหรับ​ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 400 เตียง ดูแลประชากรจังหวัดสระแก้ว 561,938 คน มีแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา ในปี 2561 มีผู้รับบริการ 195,459 ครั้ง เฉลี่ยวันละ 1,403 ราย ผู้ป่วยใน 19,197 ราย อัตราครองเตียงร้อยละ 99.43 ได้มีการพัฒนาบริการทางการแพทย์ระดับสูง อาทิ การตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ ตรวจรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพโรคระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) การให้บริการยาเคมีบําบัดผู้ป่วยโรคมะเร็ง

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...