xs
xsm
sm
md
lg

เดินหน้าแก้ภัยแล้งหนองคายผันน้ำโขงเข้าห้วยหลวง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการสูบน้ำเพื่อบรรเทาและป้องกันปัญหาภัยแล้งในเขตลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง
หนองคาย-ชลประทานหนองคาย เดินเครื่องสูบน้ำ ผันน้ำโขงเข้าลำห้วยหลวง ให้เกษตรกรในพื้นที่ 5 ตำบล ของอ.โพนพิสัย จ.หนองคาย กว่า 2,000 ครัวเรือน ได้ไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคทำการเกษตรช่วงหน้าแล้ง

วันนี้ (21มี.ค.62) ที่โครงการห้วยหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการสูบน้ำเพื่อบรรเทาและป้องกันปัญหาภัยแล้งในเขตลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เพื่อสนับสนุนน้ำต้นทุนในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ 5 ตำบล ของ อ.โพนพิสัย ประกอบด้วย ต.จุมพล, ต.ชุมช้าง, ต.นาหนัง, ต.วัดหลวง และต.สร้างนางขาว รวมครัวเรือนทั้งสิ้นประมาณ 2,080 ครัวเรือน

ทั้งนี้ลำห้วยหลวงมีความยาว 227 กิโลเมตร ต้นน้ำอยู่ใน จ.อุดรธานี ไหลผ่าน 6 อำเภอใน จ.อุดรธานี และ 1 อำเภอใน จ.หนองคาย ซึ่งน้ำได้ไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่ อ.โพนพิสัย กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำห้วยหลวง โดยใช้ประตูระบายน้ำห้วยหลวงเป็นอาคารควบคุมบริหารจัดการน้ำ คือในช่วงฤดูฝนเมื่อระดับน้ำโขงมีระดับสูงขึ้น น้ำโขงก็จะไหลย้อนกลับเข้าในลำห้วยหลวง ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรประมาณ 15,000 ไร่


กรมชลประทานได้ปิดบานประตูลง เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ส่วนในฤดูแล้ง ช่วงเดือน ต.ค.ถึงช่วงปลายฤดูฝน จะทำการปิดบานประตูเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร โดยสามารถจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนประมาณ 14 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้แก่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำจำนวน 13 สถานี และเครื่องสูบน้ำของเกษตรกรประมาณ 50 เครื่อง เพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรจำนวน 13,427 ไร่

ปัจจุบันปริมาณน้ำในลำห้วยหลวงมีปริมาณน้ำประมาณ 3.19 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 23 ซึ่งคาดว่าปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอเพื่อใช้ทำการเกษตรจนถึงช่วงก่อนฤดูฝน คาดว่าจะใช้ปริมาณน้ำอีกประมาณ 5.7 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งยังขาดปริมาณน้ำอยู่ 2.51 ล้านลูกบาศก์เมตร ชลประทานหนองคายจึงได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดอัตราการสูบ 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 3 เครื่อง สามารถสูบน้ำได้วันละประมาณ 432,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ อ.โพนพิสัย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...