xs
xsm
sm
md
lg

อัดงบกว่า 50 ล้านเสริมศักยภาพไหมแพรวากาฬสินธุ์ ยกมาตรฐานสู่ตลาดสากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กาฬสินธุ์ - กรมหม่อนไหม ลงนามความร่วมมือโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ เพื่อสืบสานงานหัตถศิลป์ พัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย และกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง เผยทุ่มงบกว่า 50 ล้าน เสริมศักยภาพรอบด้านเพื่อก้าวสู่สากล

วันนี้ (21 มี.ค. 62) ที่บ้านดินสามัคคี เฮือนนาดอนออนซอนวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ม.กส.) นายวิศิษฐ์ ไฝจันทร์ ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 3 จ.ขอนแก่น ตัวแทนจากกรมหม่อนไหม ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ โดยมีเจตจำนงร่วมกันที่จะสืบสานงานทอผ้าไหมแพรวาและสิ่งทอพื้นเมืองซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนกาฬสินธุ์ โดยใช้งบประมาณกว่า 53 ล้านบาท ทั้งการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ โรงเลี้ยงไหม การปลูกหม่อนทั้งระบบ กี่ทอผ้า รวมถึงการด้านองค์ความรู้ที่จะต้องจัดทำควบคู่กับงานวิจัย เพื่อพัฒนางานสิ่งทอให้ก้าวไปสู่ระดับสากล

รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ม.กส.) กล่าวว่า ผ้าไหมแพรวาถือเป็นหนึ่งเดียวในงานหัตถศิลป์ของชาวกาฬสินธุ์ ทรงคุณค่าด้วยความงดงาม และเมื่อสืบถึงขั้นตอนผลิตจะทราบว่าการทอผ้าไหมแพรวาที่จะต้องทอมือทั้งผืน และยังมีความลึกซึ้งจากลวดลายที่บรรจงประดิษฐ์บนผืนผ้าล้วนมีความหมาย นอกจากนี้ผ้าไหมแพรวายังเป็นสินค้าที่สร้างเม็ดเงินให้กับกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมแพรวาปีละหลายสิบล้าน แต่คนทอผ้าไหมแพรวาส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านและผู้สูงวัย รวมทั้งคุณภาพของไหม สีย้อมเป็นปัจจัยหลักที่จะจะพัฒนางานหัตศิลป์ไหมแพรวาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมหม่อนไหม และ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะช่วยเติมเต็มทักษะ ความรู้ และมีผลงานวิชาการรองรับมากยิ่งขึ้น

“ในการลงบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และกรมหม่อนไหม มุ่งเน้นที่การรวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่การผลิตเส้นไหม การสืบค้นข้อมูลขั้นตอนการทอผ้า และการอนุรักษ์ลายผ้าดั้งเดิม” รศ.จิระพันธ์กล่าว และว่า

เมื่อรวบรวมทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ก็จะมาถึงการถ่ายทอดโดยมีเป้าหมายบุคคล 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มช่างทอ กลุ่มศิลปาชีพ ศิลปินแห่งชาติ ตามมาด้วยกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพช่างทอ และกลุ่มเยาวชน นักเรียน คนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ด้านการผลิตผ้าแพรวาและสิ่งทอพื้นเมืองจะมีการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาภูมิปัญญา ทั้งด้านลวดลายผ้า และกระบวนการผลิต เพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาด แต่จะคงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์

การร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับกรมหม่อนไหมสิ่งหนึ่งที่ได้คือความรู้ความสามารถของกรมหม่อนไหมที่จะถ่ายทอดผ่านศูนย์แห่งนี้ และจะเกิดเป็นความยั่งยืนด้วยการต่อยอด 2 รูปแบบ คือ การทอผ้าด้วยมือมีเสน่ห์แต่ปัจจุบันมีปัญหาด้านการจัดเก็บที่ไม่เป็นระบบ และลวดลายที่จะเพิ่มมากขึ้น แต่ไม่ทิ้งการทำงานและลวดงายดั้งเดิมของโบราณ มั่นใจว่าความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นม่แน่ๆ เพราะทุกฝ่ายมีความตั้งใจ และหวังจะให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ เป็นจุดต่อยอดครบวงจร

ด้านนายวิศิษฐ์ ไฝจันทร์ ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 3 จ.ขอนแก่น กล่าวว่า กรมหม่อนไหม พร้อมที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการพพัฒนาต่อยอดงานหัตถศิลป์การทอผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ เชื่อมั่นว่าผ้าไหมแพรวาจากนี้ไปจะมีมาตรฐานและได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะมาตรฐานตรานกยูงทองพระราชทาน ที่กรมหม่อนไหมรับผิดชอบ และทราบว่า 25 กลุ่มทอผ้าไหมในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์ เป็นอีกกลุ่มเป้าหมายที่จะได้เข้าสู่กระบวนการประเมิน

อย่างไรก็ตาม ทางกรมหม่อนไหมจะเน้นการส่งเสริมการย้อมสีธรรมชาติมากกว่าการย้อมสีเคมี พร้อมกับส่งเสริมให้ปลูกพันธุ์ไม้ทดแทนควบคู่ไปด้วย โดยกำหนดระยะเวลา 5 ปี ทางกรมหม่อนไหมจะให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ที่จะเป็นประโยชน์ระยะยาวสำหรับชาวบ้าน กลุ่มอาชีพ และเยาวชนที่รักษ์ผ้าไทย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...