xs
xsm
sm
md
lg

คนอยู่ป่าเฮ!รัฐเดินหน้าแจกสิทธิแปลงรวมที่ป่าทั่ว ปท. “พิษณุโลก”ชูคำสั่ง คสช.มอบอีก 5 พันกว่าไร่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พิษณุโลก – คณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินฯพื้นที่เมืองสองแคว เดินหน้าชูคำสั่ง คสช.แจกสิทธิครอบครองที่ป่าภูเมี่ยงและภูทอง แปลงรวมอีก 5 พันกว่าไร่ ลดขัดแย้งรัฐและราษฎร เผยทำในเขตห้ามล่าฯ เขตป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติทุกแห่ง
นายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก , นายณรงค์ บ่วงรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11(พิษณุโลก) ได้ประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 11803/2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีนายญาณกร แพร่โกสุมปรีชา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง เลขานุการฯ และ จนท.ทหาร, ตำรวจ, อบต.,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม

เพื่อมอบสิทธิทำกิน แปลงรวม ซึ่งระบุรายบุคคลทำกินและอยู่อาศัย 1 อำเภอ 3 ตำบล 14 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลชาติตระการ ตำบลบ้านดง และตำบลบ่อภาค อันเป็นที่ดินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง สามารถครอบครองสิทธิทำกิน แต่ไม่มีสิทธิ์ซื้อขายเปลี่ยนมือได้

ซึ่งที่ประชุมได้ตรวจสอบรายแปลงและลงนามรับรองสิทธิผู้ถือครองระหว่างปี 2545-2557 (ตามคำสั่งคสช.ที่66/57) จำนวน 370 ราย 370 แปลง เนื้อที่รวม 2,323.23 ไร่ , ครอบครองที่ดินเดิมก่อนปี 2545ของราษฎร จำนวน 388 ราย 473 แปลง เนื้อที่รวม 3,365.58 ไร่ รวมทั้งสิ้น 758 ราย 843 แปลง 5,688.81 ไร่

จากนั้นประธานคณะทำงานฯได้มอบแผนที่ผังการใช้ประโยชน์แก่ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน พร้อมลงนามและสัตยาบันร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ภาครัฐดำเนินการมอบสิทธิและผังแปลงรายบุคคลแก่ผู้ครอบครองที่ดิน ตามมติ ครม.30 มิ.ย.41 ในเขตรักษาพันธุ์ฯ จำนวน 244 ราย 329 แปลง คิดเป็น 4,235.51 ไร่ รวมรวมแล้วจึงมีการรับรองสิทธิครอบครองที่ดินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,002 ราย จำนวน 1,172 แปลง คิดเป็น 9,924.32 ไร่

อย่างไรก็ตาม การมอบสิทธิเป็นรายบุคคลแก่ผู้ครอบครองที่ดิน พร้อมมอบผังแปลงรวม(คล้ายโฉนดแปลงรวม)แก่ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อดูแลอาณาเขตรับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้มีบุคคลอื่นบุกรุกแผ้วถางเพิ่ม ซึ่งทุกเขตรักษาพันธุ์ เขตห้ามล่าฯ ทุกอุทยานแห่งชาติและทุกป่าสงวนแห่งชาติของกรมป่าไม้ กำลังดำเนินการต่อเนื่อง เริ่มจากการครอบครองที่ดิน มติ 30 มิ.ย.41 และการครอบครองที่ดินเดิมก่อนปี 2545 กระทั่งล่าสุดใช้คำสั่ง คสช.ที่66/57 ระบุแผนที่การครอบครองที่ดินทำกินของราษฎรในเขตป่าต่างๆ เพื่อลดการจับกุมหรือขัดแย้งระหว่าง จนท.รัฐกับประชาชน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...