xs
xsm
sm
md
lg

โยธาฯ ร่วมมือ จ.นครปฐม เร่งจัดเก็บผักตบชวาที่ อ.บางเลน บรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหัวหน้าคณะ นำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ผักตบชวาเคลื่อนตัวอัดแน่นบริเวณตอม่อสะพานวัดบางไผ่นารถ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พร้อมส่งเรือกำจัดผักตบชวา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการเร่งด่วน

นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) กล่าวว่า ในการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ของแต่ละหน่วยงานมีการแบ่งความรับผิดชอบ ดังนี้

1.กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลอง โดยแม่น้ำท่าจีน ตั้งแต่ใต้ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา จนถึงอ่าวไทย ระยะทางประมาณ 204 กิโลเมตร

2.กรมเจ้าท่า รับผิดชอบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำน้อยบางส่วน และ 3.กรมชลประทาน รับผิดชอบแม่น้ำบางปะกง แม่น้ำน้อย และแม่น้ำท่าจีน เหนือประตูระบายโพธิ์พระยาขึ้นไป ซึ่งผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแม่นํ้าท่าจีนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ผ่านมาประมาณ 430,000 ตันต่อปี

ปัจจุบัน กรมโยธาธิการมีเรือกำจัดผักตบอยู่ในแม่น้ำท่าจีนจำนวน 10 ลำ แยกเป็นเรือกำจัดแบบสายพาน 7 ลำ แบ็กโฮบนเรือพอนทูน 3 ลำ กำจัดผักตบชวาได้ประมาณ 1,570 ตันต่อวัน

จากข่าวผักตบชวาติดตอม่อสะพานที่สะพานสามพราน เมื่อวันที่ 16 ก.พ.62 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ย้ายเครื่องจักรเข้าเร่งแก้ไขปัญหา จำนวน 3 ลำ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ลำ ร่วมดำเนินการบริเวณหน้าวัดบางช้างเหนือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะเป็นช่วงที่ผักตบชวาขยายตัวเป็นจำนวนมากในแม่น้ำท่าจีน

ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดตั้งสถานีกั้นทุ่นดักผักตบชวา ในแม่น้ำท่าจีน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.สถานีสะพานบางไผ่นารถ มีเรือ 3 ลำ ได้แก่ เรือแบบสายพาน 2 ลำ แบ็กโฮบนเรือพอนทูน 1 ลำ จัดเก็บผักตบชวาไปแล้วจำนวน 7,665 ตัน

2.สถานีหน้าวัดบางช้างเหนือ มีเรือ 3 ลำ ได้แก่ เรือแบบสายพาน 2 ลำ แบ็กโฮบนเรือพอนทูน 1 ลำ และเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 2 ลำ เรือสายพาน 1 ลำ แบ็กโฮบนเรือพอนทูน 1 ลำ รวมเครื่องจักรทั้งหมด 6 ลำ จัดเก็บผักตบชวาไปแล้วจำนวน 12,840 ตัน

3.สถานีหน้าวัดเทียนดัด มีเรือกำจัด 4 ลำ เป็นเรือแบบสายพาน 3 ลำ แบ็กโฮบนเรือพอนทูน 1 ลำ จัดเก็บผักตบชวาไปแล้วจำนวน 8,360 ตัน ซึ่งจากปัญหาอุปสรรคในการกั้นทุ่นตั้งสถานีในเขตอำเภอสามพราน ไม่สามารถกั้นทุ่นดักผักตบชวาแบบถาวรได้เนื่องจากเรือลากจูงวิ่งผ่าน ไม่สามารถกั้นทุ่นดักผักตบชวาได้ตลอดเวลา

ประกอบกับการไหลขึ้นลงของน้ำที่แรงพาผักตบชวาขึ้นลงตามกระแสน้ำไปด้วย ทำให้การทำงานล่าช้า และจากสภาพปริมาณผักตบชวา ในแม่น้ำท่าจีนในปัจจุบัน ถ้าไม่มีการปล่อยผักตบชวาจากคลองสาขามาเพิ่มเติม คาดว่าจะสามารถแก้ไขให้อยู่ในสภาวะปกติได้ประมาณกลางเดือนเมษายน 62 และจากการดำเนินการตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 62 สามารถกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีนไปแล้วจำนวน 28,865 ตัน

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...